PROF. DR. HAYDAR TAYMAZ’IN ANISINA ARAŞTIRMA YARIŞMASI

0
641

PROF. DR. HAYDAR TAYMAZ’IN ANISINA ARAŞTIRMA YARIŞMASI

PROF. DR. HAYDAR TAYMAZ’IN ANISINA ARAŞTIRMA YARIŞMASI ÇAĞRISI:

SÜRGÜNÜN 150. YILINDA SOSYOKÜLTÜREL YÖNLERİYLE ÇERKES TOPLUMU

İçinde bulunduğumuz 2014 yılı bilindiği gibi Çerkes Sürgününün yüz ellinci yılıdır. Çerkes toplumunu köklü biçimde etkilemiş olan bu büyük olayın çok yönlü sonuçları ve geleceğimiz bakımından uluslararası düzeyde farkındalık geliştirmek ve bu amaçla uluslararası bilim çevrelerinde konuyla ilgili bilimsel yayınları artırmak çabasındayız. Bu kapsamda, KAFDAV olarak Çerkes toplumuna ve Vakfımıza pek çok katkısı ve emeği bulunan ve 2010 yılında kaybettiğimiz değerli büyüğümüz Prof. Dr. Haydar Taymaz’ın anısına ödüllü bir araştırma yarışması düzenledik.

Düzenlediğimiz “Sürgünün 150. Yılında Sosyokültürel Yönleriyle Çerkes Toplumu” konulu ödüllü araştırma yarışmasına, Çerkes toplumunun özellikle sosyokültürel değerleri üzerinde odaklaşan bilimsel çalışmaları bekliyoruz. Yarışma, Çerkes toplumunda sosyoekonomik yapı ve değişim, çocuk ve gençlerin eğitimi, değerlerin kuşaklara aktarımı, diğer toplum kesimleriyle etkileşimler gibi konulardaki çalışmalara da açıktır. Konunun tarihsel, antropolojik veya sosyolojik açılardan ele alınması, eğitim, siyaset veya psikoloji gibi çeşitli bilimler ışığında irdelenmiş olması mümkündür. Yarışmaya diaspora veya anavatandaki Çerkes toplumlarını ele alan ya da karşılaştırmalı bir çalışma ile katılınılabilinir. Yarışmada değerlendirilmek üzere gönderilecek çalışmaların nicel veya nitel araştırma yöntemleriyle hazırlanmış alan araştırmaları olması ve 6000-8000 kelimelik bir bilimsel makale formatında sunulmuş olması beklenmektedir. Çalışmaların bir yerde yayınlanmamış ve özgün çalışma olması koşuldur. Yarışmaya gönderilecek çalışmalar Türkçe, İngilizce veya Rusça dillerinde olabilir.

Gönderilecek eserlerin yazılış kuralları ve formatı için:

http://www.kafdavyayincilik.com/cerkestoplumu/tr/kurallar.htm

Yarışmaya katılmak isteyen biliminsanlarının çalışmalarını 15 Kasım 2014 tarihine kadar KAFDAV’a ulaştırmalarını bekliyoruz.

 ****

Yarışmaya gönderilecek çalışmalar, Vakfımız Bilim Kurulu tarafınca alanlarında uzman bilim insanlarından oluşturulan bir kurul tarafından yazarların kimlik bilgileri olmaksızın değerlendirilecek ve sonuçlar 2014 Aralık ayında katılımcılara duyurulacaktır. Değerlendirme kurulunun kararına göre birinci seçilen çalışmanın sahibi 5.000 TL, ikinci 3.000 TL, üçüncü 2.000 TL ile ödüllendirilecektir, ayrıca iki araştırmaya birinci ve ikinci mansiyon olarak 1.000’er TL ödül verilecektir. Yarışma değerlendirme kurulu tarafından yayınlanması uygun görülecek çalışmalar KAFDAV tarafından kitap olarak basılacaktır.

Çerkes toplumu konusunda çalışan araştırmacıların yarışmaya katılımlarını bekliyoruz.

KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI

PROF. DR. HAYDAR TAYMAZ’IN ANISINA ARAŞTIRMA YARIŞMASI

Mithatpaşa Cad. No : 58 /3 Kızılay – ANKARA TÜRKİYE

e-mail: kafdav@kafdav.org.tr

Telefon: +90 (312) 419 73 30

Faks: +90 (312) 419 73 56

İngilizce ve Çerkesçe iletişim için kafdav@gmail.com

Türkçe ve Rusça iletişim için Murat Duman muratelbeg@gmail.com

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Önemli Tarihler:

1 Kasım 2014 Yarışma başvurularının basılı ve CD ile ya da e-posta ile teslimi için son tarih

Kasım 2014 Makalelerin değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilmesi

Aralık 2014 Yarışma sonuçlarının duyurulması ve ödüllerin sahiplerine verilmesi

Sayı : 2014 06

Yayınlanma Tarihi: 2014-06-10 00:00:00