ÇERKESYA "ADA"UYGARLIĞI

0
511

Yazanlar: Bella S.Agrba, Samir H.Khotko
Çeviren: Orhan Uravelli

Yazanlar: Bella S.Agrba, Samir H.Khotko

Çeviren: Orhan Uravelli

Kuzeybatı Kafkasya, insan uygarlığının en önemli ve en eski beşiklerinden biridir. Bu bölgedeki iklim ve coğrafi şartlar en erken dönemlerde üretici ekonomiye, dolayısıyla tarıma, hayvancılığa, bahçeciliğe ve zanaat işlerine geçişi kolaylaştırmıştır…

Kuzey Karadeniz bölgesi ve Kafkasya’nın tamamında bugün bilinen en eski arkeolojik kültür, M.Ö. 3.binyıla ait Maykop kültürüdür ve bu kültür son bin yılın kaynakları sayesinde kültürel sınırları herkesçe bilinen Çerkesya “adasının” tamamını düpedüz kapsamaktadır… 2004 yılında Maykop’da yayınlanan bu çalışma 5 bölümden oluşmaktadır ve şu konu başlıklarını içerir;

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM

ÇERKESYA 'ADA' PEYZAJI 9

II. BÖLÜM 'ADANIN' ANTROPOLOJİSİ 31

III. BÖLÜM

ÇERKESYA GÜZELLİĞİN VATANIDIR 35

IV. BÖLÜM DOLMENLER 'ADASI' 39

V. BÖLÜM ŞÖVALYELER 'ADASI' 51

NOTLAR – AÇIKLAMALAR 81

Sayı :

Yayınlanma Tarihi: 2014-09-14 00:00:00