TARIK CEMAL KUTLU-ANI

0
489

Araştırmacı, yazar Tarık Cemal Kutlu anısına hazırlanan kitap.

İÇİNDEKİLER

Sunuş .7-8

Tarık Cemal Kutlu Biyografisi / İhsan Berkhan :9-14

Tarık Cemal Kutlu / Ali İhsan Aksamaz :15-25

Tarık Cemal Kutlu: Bir Öncü / Cuma Bayazıt:26-27

Tarık Cemal Kutlu Hk. / Ali Bolat:28-29

İşte O An Yazarın Gerçekten Öldüğü Andır / Hayri Ersoy :30-31

Tarık Abiye…/ Erol Karayel :32

Kutlu'yor Tarık Sevenlerini / (şiir) / Semih Seyyid :33-35

Tarzfc CemalZ Kutlu'ya / (şiir) / İsa Yusuphadıjıaev (çev.Al Bolat) :36

Vaynahlar: Çeçenler ve İnguşlar / V.A.Kuznetsov (çev. Murat Papşu) :37-53

Kafkas İsminin Kökeni Üzerine Düşünceler / Ahmet Hazer Hızal :54-62

Anadolu'da Çeçen-Türk Mutfağı: Cerdingş-Gılnış / Dr. Yaşar Kalafat :63-69

Ezoterik Kökleriyle Rus Yayılmacılığı … / Erol Karayel :70-82

Şövalyelik ile Barbarlık Arasındaki İnce Çizgi / Cem Kumuk: 83-96

Çerkeş Ahidnameleri Üzerine Düşünceler / Zafer Süren Ajiba: 97-113

Stalin'in Kafkasya'daki Mirası: Etnik Düşmanlık ve Çatışma / Prof.Dr.Ufuk Tavkul :114-123

At Adamak : Oset Cenaze Törenleri /Fridrik Thordarson (çev.Ahmet Yilal Slonate) :124-129

Çerkeş Eyerinin Anatomisi / Yrd.Doç. Erol Yıldır :130-142

İz / (hikaye) / Bzagoa Derya Aydoğan :143-150

Ananın Gözyaşları – Naniyn Barxiş / (hikaye) /Çeçen Folkloru (çev.Ali Bolat) : 151-155

Güneşe Vardılar mı? /(şiir)/ Nuray Gök Aksamaz ;156

İnsansız / (şiir)/ Nuray Gök Aksamaz :157

Avlu/ (şiir)/ Nuray Gök Aksamaz :158

Keman Çalan Kar / (şiir)/ Nuray Gök Aksamaz :159

Göçlerden Sonra / (şiir)/ Nuray Gök Aksamaz :160

İlahi Ceza / Ahmet Hazer Hızal ;161-167

Gayya- Ya da Bir Denizden Diğerine / (şiir)/ Murat Atrışba:168-171

Sessizlik / (şiir)/ Murat Atrışba :172

Taş Duvarlar / (şiir)/ Murat Atrışba :173-174

Uğultu /(şiir)/ Murat Atrışba :175-176

Utanacaksın / (şiir)/ Murat Atrışba :177

İşgal /(şiir)/ Murat Atrışba :178

Milis Mülazım Mirza Bey / T. Cemal Kutlu :179-185

Çeçen İnguşlann Bütünüyle Sibirya İçlerine Sürgünü / T.Cemal Kutlu / 186-193

İlkçağlardan Günümüze Doğu Anadolu'da Çeçence Yer Adları / T.Cemal Kutlu / 194-206

Hurri-Urartu-Vaynax Dilleri Arasındaki Eski Kelimelerin Benzerlikleri /Baysultanov Dadaş (çev. T. Cemal Kutlu) : 207-227

Hurrice – Urartuca-Vaynaxça Benzerlik Gösteren Yer Adları /T.Cemal Kutlu:228-237

Hurrice – Urartuca-Vaynaxça Benzeşen Put Tanrı Adları /T.Cemal Kutlu:238-246

Afeti: Qiel – Ülke Meclisi / Saidan M. İbrahim(çev. T. Cemal Kutlu) :247-250

Tarık Cemal Kutlu Bibliyografyası / Selahattin Bolat: 251-256

Tarık Cemal Kutlu Albümü: 257- 265

Anılar Efkarımı Dağıtır ve Hüznümü Arttırır / (şiir) /T. Cemal Kutlu:266-272

Sayı :

Yayınlanma Tarihi: 2014-09-14 00:00:00