Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

TARIK CEMAL KUTLU-ANI

Araştırmacı, yazar Tarık Cemal Kutlu anısına hazırlanan kitap.

İÇİNDEKİLER

Sunuş .7-8

Tarık Cemal Kutlu Biyografisi / İhsan Berkhan :9-14

Tarık Cemal Kutlu / Ali İhsan Aksamaz :15-25

Tarık Cemal Kutlu: Bir Öncü / Cuma Bayazıt:26-27

Tarık Cemal Kutlu Hk. / Ali Bolat:28-29

İşte O An Yazarın Gerçekten Öldüğü Andır / Hayri Ersoy :30-31

Tarık Abiye…/ Erol Karayel :32

Kutlu'yor Tarık Sevenlerini / (şiir) / Semih Seyyid :33-35

Tarzfc CemalZ Kutlu'ya / (şiir) / İsa Yusuphadıjıaev (çev.Al Bolat) :36

Vaynahlar: Çeçenler ve İnguşlar / V.A.Kuznetsov (çev. Murat Papşu) :37-53

Kafkas İsminin Kökeni Üzerine Düşünceler / Ahmet Hazer Hızal :54-62

Anadolu'da Çeçen-Türk Mutfağı: Cerdingş-Gılnış / Dr. Yaşar Kalafat :63-69

Ezoterik Kökleriyle Rus Yayılmacılığı … / Erol Karayel :70-82

Şövalyelik ile Barbarlık Arasındaki İnce Çizgi / Cem Kumuk: 83-96

Çerkeş Ahidnameleri Üzerine Düşünceler / Zafer Süren Ajiba: 97-113

Stalin'in Kafkasya'daki Mirası: Etnik Düşmanlık ve Çatışma / Prof.Dr.Ufuk Tavkul :114-123

At Adamak : Oset Cenaze Törenleri /Fridrik Thordarson (çev.Ahmet Yilal Slonate) :124-129

Çerkeş Eyerinin Anatomisi / Yrd.Doç. Erol Yıldır :130-142

İz / (hikaye) / Bzagoa Derya Aydoğan :143-150

Ananın Gözyaşları – Naniyn Barxiş / (hikaye) /Çeçen Folkloru (çev.Ali Bolat) : 151-155

Güneşe Vardılar mı? /(şiir)/ Nuray Gök Aksamaz ;156

İnsansız / (şiir)/ Nuray Gök Aksamaz :157

Avlu/ (şiir)/ Nuray Gök Aksamaz :158

Keman Çalan Kar / (şiir)/ Nuray Gök Aksamaz :159

Göçlerden Sonra / (şiir)/ Nuray Gök Aksamaz :160

İlahi Ceza / Ahmet Hazer Hızal ;161-167

Gayya- Ya da Bir Denizden Diğerine / (şiir)/ Murat Atrışba:168-171

Sessizlik / (şiir)/ Murat Atrışba :172

Taş Duvarlar / (şiir)/ Murat Atrışba :173-174

Uğultu /(şiir)/ Murat Atrışba :175-176

Utanacaksın / (şiir)/ Murat Atrışba :177

İşgal /(şiir)/ Murat Atrışba :178

Milis Mülazım Mirza Bey / T. Cemal Kutlu :179-185

Çeçen İnguşlann Bütünüyle Sibirya İçlerine Sürgünü / T.Cemal Kutlu / 186-193

İlkçağlardan Günümüze Doğu Anadolu'da Çeçence Yer Adları / T.Cemal Kutlu / 194-206

Hurri-Urartu-Vaynax Dilleri Arasındaki Eski Kelimelerin Benzerlikleri /Baysultanov Dadaş (çev. T. Cemal Kutlu) : 207-227

Hurrice – Urartuca-Vaynaxça Benzerlik Gösteren Yer Adları /T.Cemal Kutlu:228-237

Hurrice – Urartuca-Vaynaxça Benzeşen Put Tanrı Adları /T.Cemal Kutlu:238-246

Afeti: Qiel – Ülke Meclisi / Saidan M. İbrahim(çev. T. Cemal Kutlu) :247-250

Tarık Cemal Kutlu Bibliyografyası / Selahattin Bolat: 251-256

Tarık Cemal Kutlu Albümü: 257- 265

Anılar Efkarımı Dağıtır ve Hüznümü Arttırır / (şiir) /T. Cemal Kutlu:266-272

Sayı :

Yayınlanma Tarihi: 2014-09-14 00:00:00

Yazarın Diğer Yazıları

Акәашаратә проект

Акәашаратә проект Eytsikәashow раԥхьатәи аконцерт мҩаԥысит аҳәынҭқарратә филармониаҟны лаҵарамза 2 рзы. Аиндаҭлараҟны актәи аҭыԥ иазықәԥоит 14 гәыԥ, аҳамҭа хада 450 000 мааҭ ыҟоуп. Акомандақәа азыҟарҵоит...

Аҧсны азыҟазаашьа

Кафкас Хеидкылақәа Рфедерациа (КАФФЕД), Мшаҧымза, Аҧсны азыҟазаашьа темас иаҭаны, интернет хархәарала алацәажәара еиҿнакааит. ҚАФФЕД ахада Унал Улучаи, ахада ихаҭыҧуаҩы Муҳаррем Саран, Маӡаныҟәгаҩы Омер Аҭалар,...

Ҭырқәтәылатәи Аҧсуаа ирызку арапорт

Кафкас Хеидкылақәа Рфедерациа (ҚАФФЕД) Аҧсны Аусазуыра Агрупа алахәҩы Елчин Башьол, Ҭырқәтәылатәи Аҧсуаа ирызкны лҭҵаара инамаданы илҩыз арапорт, Жәларыбжьаратәи Ажәлархәыҷқәа Рзиндырра Група (Minority Rights...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img