Adıgeler’de Aylar

0
791

KASIM
Diğer adları: Güz sonu, otları toplama ayı. (Нэгумэ Шор-Negume Şor)

ORMAN TANRISI (МЭЗЫТХЬ-MEZITH)
Eski Çerkesler ava gidenlerin dileklerinin gerçekleşmesinin Мezıtha’nın* (МЭЗЫТХЬ) elinde olduğuna inanıyorlardı. Ava gitmeden önce O’nun kutsal saydığı ağaçların yanına gidip sürüsünden hayvanlar vermesi için dua ediyorlardı.
Hanceri’nin (ХЬанджэре) yazdıklarına göre: Eski ÇerkeslerMezıtha’nın tüyleri altın renkli, kızıl bıyıklı büyük bir domuzun sırtında gezdiğine inanıyorlardı. Geyiklerin, dağ keçilerinin Mezıtha’nın idaresi altında olduklarına, onun isteklerini yerine getirdiklerine ve de onları güzel kızların sağdığına inanıyorlardı.
Söylencelerde anlatılana göre; Mezıtha fazla hayvan öldürülmemesinin mücadelesini veriyordu. Mezıtha’nın yok oluşundan itibaren kuralsız bir şekilde orman hayvanları öldürülmeye başlandı ve bu da hayvanların yok olmasına nenden oldu.

AVCI DİLİ
Bu dil gizli ya da şifreli diyebileceğimiz bir dildi. Şöyle oluşturuluyordu: Herkesin bildiği ve de kullandığı sözcükleri değiştirerek ya da sözcüklerin her hecesine başka sesler katarak… Örneğin: kurt: orman köpeği, domuz: yumuşak burun… gibi.

*Ormanlar ve Avcılar Tanrısı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz