MIKUEJ Anatole – Köprü

0
541

MIKUEJ Anatole 

лъэмыж

Сэ зэманыжьым срикIэухщ,
Сэ зэманыщIэм срищIэдзапIэщ.
Сэ лIэщIыгъуитIым сралъэмыжщ,
Сэращ къэкIуэнум и кхъухь тедзапIэр.

Илъэс минищым сыхэбэкъуащ, –
Гъыбзэр нэхъыбэу илъщ си хъуржыным.
Гукъеуэ минхэм къысфIохъу я щIыIу:
Хэт си къалэмыр сэ зэстыжынур?!

***

Köprü

Ben geçmiş zamanın sonuncusuyum,
Ben gelecek zamanın da başlangıcıyım.
Ben iki zamanın arasında köprüyüm.
Benim; geleceğe kalkacak gemilerin limanı

Üç binli yıllara adım attım,-
Ağıtlar daha çok dağarcığımda.
Binlerce üzüntülerimizin de üstünde:
Ben kalemimi kime bırakacağım?

Çeviri: Atalık Rafet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz