Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Vahşet zaman ve mekan tanımıyor

Işid tarafından esir alınan Ürdünlü pilot Muaz Kasasbe, terör örgütü tarafından diri diri yakıldı.

Işid’e karşı koalisyonun düzenlediği hava saldırıları sırasında Ürdün Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı Suriye’nin Rakka kentinde düşmüştü. Pilot Aralık ayından beri Işid’in elindeydi.

1822’de Çerkes esirleri yakarak imha eden bir Çarlık generali ve 2015’te Ürdünlü pilot esiri yakan Işid.

Vahşet zaman ve mekan tanımıyor, bir zalimden diğer zalime geçerek insanlığı yakıyor.


Tarihte Kafkasya-1958 General İsmail Berkok Yıl: 1822

Fakat dağ eteklerinde şiddetli bir mukavemetle karşılandılar. Binaenaleyh taarruz, daha ileriye doğru inkişaf edemiyerek dağ etekleri karşısında durdu. Bununla beraber Rus’lar, bu mıntakanın ele geçen bütün sekenesini imha, bütün köylerini tahrip etmişler, güzel ve şirin Kuban vadisini bir kabristana çevirmişlerdi. Muharebeler o kadar sürekli ve kanlı bir surette devam ediyordu ki, Rusların kazandıkları vaziyeti muhafaza edebilmeleri şüpheli görülüyordu.

Bizzat General Yermolof komutasındaki büyük kısım ise Kabartay mıntakasına yüklenmişti. Ruslar bu mıntakanın arazi vaziyeti bakımından mukavemete daha az müsait olan ve Nalçik hizalarına kadar uzanan kısmını işgale muvaffak olmuşlardı.

Kabartay mıntıkasında cereyan etmiş olan bu muharebede Ruslar, işgal ettikleri yerleri kamilen tahrip ve ele geçirdikleri esirleri yakmak suretiyle imha etmişlerdi. Bu canavarca harekete karşı bütün kin, nefret ve intikam hisleri galeyana gelmiş olan Kabartaylar, Elbrus (Oşemaho) Dağı eteklerine çekilmişler ve takiplerine koyulan Rusları büyük zayiata uğratmışlardı. Tertip ettikleri akıncı müfrezelerle Ruslara misliyle mukabelede bulunmak mecburiyetinde kalmışlardı. Milletin müthiş tehevvür ve müntekimane hareketlerine dayanan şiddetli mukavemet karşısında Ruslar, daha fazla ilerlemeğe imkân bulamayarak, Terek vadisinin iki tarafını işgal etmekle iktifaya mecbur olmuşlardı.

Kafkas tarihinde, en müthiş ve en kanlı faciaların bir safhasını teşkil eden bu muharebelerin açtığı yaralar, halen bütün Kafkaslıların kalbinde kanamakta ve yaşamaktadır. “Böyle bir dünyada yaşamaya ne lüzum var? Haydi hepimiz şehit olmaya bakalım” tarzında başlayan bir destan bu faciayı çok hazin bir üslûp ve eda ile tasvir eder. Bu faciayı anlatan manzumeler Adıgelerde pek çoktur.

Yazarın Diğer Yazıları

Аҧсшәа ацлит

Google аиҭагара программа Translate, 110 бызшәа ааигәа иацлит. Убри ала Google Translate, аиҭагараҿы иқәнарҿиаз бызшәа, хыҧхьаӡарала 243 рҿынӡа инаӡит. Иацлаз бызшәақәа ирылахәуп; Аҧсшәа, Чечен,...

Уҭқу Қаҧ ихьтәы медал

Рашәарамза 13-16 амшқәа рааны, Тиран ақалақь еиҿкааз, Европа Акомандақәа Теквандо Шьампионат аҿы, Дузџье’тәи аспортмен Уҭқу Қаҧ ахьтәы медал ианашьахит. Ҳақан Шьенгьонул азыҟаҵаҩыс идгылаз Уҭқу...

Абазашҭа, нас Черқес Хекә раҭаара

Жьинеҧс Аредколлегиа алахәлацәа, Лиҧҳа Гьул Иылмаз, Хежбевыҟәе Ердоҕан Иылмаз, Карачаи Черқес Ҳәынҭқарра аҳҭнықалақь Черқес иҟо газетқәа Абазашҭа’и, Черқес Хекә’и иаҭааит. Абазашҭа Аредақтор Хада Ҟәыл Фардауыс...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img