Savaşa Karşı Ortak Mücadele

0
438

“Halklar Savaş İstemiyor” şiarıyla 15 Ağustos günü Ankara’da gerçekleştirilen söyleşi ve forumda, halkların savaşa karşı ortak mücadelesi ön plana çıktı. Kurum temsilcileri mücadeleyi somutlaştırma talebinde ortaklaştı.
Moderatörlüğünü TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı’nın yaptığı ilk oturumda, Ortadoğu Uzmanı Prof. Dr. Haluk Gerger, Dr. Mustafa Pekgöz, Dr. İsmail Beşikçi ve Asuri halkına ilişkin araştırmalarıyla tanınan Erkan Metin ile HDP milletvekilleri Erol Dora ve Müslüm Doğankonuşmacı olarak katıldı.
İkinci oturumda Artvin Kültür Derneği, Barış Anneleri, Ankara Barış Bloğu, Demokratik Alevi Derneği, Aka-Der Halklar Faaliyeti, Divriği Kültür Derneği, Göleliler Platformu, HDK Halklar ve İnançlar Komisyonu, İHD Halklar Komisyonu, Jıneps, Kürdi-Der ve Nor Zartonk adına konuşmalar yapılarak, talepler tartışıldı.
Kurum temsilcilerinin tartıştığı talepler, 20 Ağustos günü Mülkiyeliler Birliği’nde yapılan bir basın toplantısında, HDK Halklar ve İnançlar Meclisi üyesi Hatice Çevik tarafından okundu.

“HALKLAR SAVAŞ İSTEMİYOR” SONUÇ BİLDİRGESİ

Biz Anadolu ve Mezopotamya halkları, farklılıklarıyla yan yana, eşit, özgür, kardeşçe ve barış içinde yaşamak isteyen; bugüne kadar resmi ideoloji tarafından yok sayılan, asimilasyon, aşağılama, inkâr ve imhaya uğrayan halklarız.
Onurumuzu, dilimizi, kimliğimizi, kültürümüzü, inançlarımızı özgürce geliştirebileceğimiz koşulları yaratmak, halklar arası kardeşlik ve dostluğu bugünden topraklarımıza egemen kılmak, gelecek nesillere tarihi ve kültürüyle barışık bir ülke bırakmak sorumluluğuyla, “topraklarımızdaki tüm kültür, kimlik, dil, din ve inançların varlığını kabul eden, halkların demokratik ve kültürel haklarını güvence altına alan, insan odaklı, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir “yeni yaşam”dan yana olduğumuzu ve taleplerimizin/haklarımızın takipçisi olacağımızı beyan ederiz.
Halklar Savaşİstemiyor sempozyumuna katılan kişi ve kurumlar olarak, aşağıdaki talepler/ haklar üzerinde ortaklaşmış bulunmaktayız. Yanı sıra her halkın kendi özelinde ifade ettiği ve genel talepler sonrasında ifadesini bulan talepler de ortak talebimizdir. Bu anlamda her halk bir başka halkın taleplerini sahiplenir ve mücadelesini ortaklaştırır. Bizler kendi varlığımızı sürdürülebilmenin diğer halkların sorunları için de mücadele etmekten geçtiğini düşünüyor ve tüm talepleri sahipleniyoruz.
Burada kurumların adına konuşan, halkların ortak ve özgün taleplerini ifade eden kurum ve kişiler olarak taleplerimiz etrafında halkların ortak mücadelesini yükseltmek, taleplerimizin takipçisi olmak üzere bir Halklar Meclisinin kurulmasını hedefliyoruz. Bu talepler doğrultusunda savaş politikalarına karşı bir imza kampanyası başlatıyoruz.
Oluşturan kişi ve kurumlar olarak tespit ve taleplerimiz şunlardır:
*Bu coğrafyada çoğulcu, eşitlikçi, demokratik anlayışın egemen olması için halkların ortak cephesioluşturulmalıdır.
*Doğa kültürel kimliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Doğal yaşam alanları, halkların kültürel vetarihsel mirasının bir parçası olarak koruma ve güvence altına alınmalıdır. Piyasa temelli hidroelektrik-termik-nükleer santral, baraj, maden, yol vb. inşaat vb. projelerle halkın doğal yaşam alanları tahrip edilemez.
*Operasyonlar durdurulsun, hızla çatışmasızlık durumuna geri dönülsün.NATO’dan çıkılsın ve savaş üsleri kapatılsın. Barış müzakereleri süreci yasal bir çerçeveye oturtularak başlatılsın. Işid’eve diğer cihatçı çetelere verilen desteklere ve ABD öncülüğündebaşlatılan “eğit-donat” çalışmalarına son verilsin. Işid’lemücadele maskesi altında devrimci, demokratlara yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamalara son verilip,tutuklananlar serbest bırakılsın. Parlamento acil olarak açılarak çalışmalara başlansın; içeride ve dışarıda savaşa imkan veren yasal düzenlemeler kaldırılsın.
*Tüm halklar üzerindeki asimilasyon politikalarına karşı birlikte durulmalı, tüm halkların uğradığı baskı ve şiddete karşı birlikte eylemlik geliştirilmelidir.
*Anadilde eğitim hakkı kabul edilmeli, kamusal hizmetler anadilde sağlanmalı, anadilde basın/yayın faaliyetlerinin önündeki tüm engeller kaldırılmalı, yer isimleri iade edilmeli ve yok olma tehdidi altındaki diller koruma altına alınmalıdır.
*Kültür ve inançlar üzerindeki tüm yasaklar kaldırılmalı, ibadethaneler üzerindeki devlet egemenliği kaldırılmalı, her inancın kendi mabedinde ibadet etme özgürlüğü sağlanmalıdır.Her türlü ayrımcı ve ırkçı söylemler nefret suçları kapsamında cezalandırılmalıdır.
*Tarihle yüzleşmeli, tarih boyunca yaşanan tüm soykırım ve katliamlar açığa çıkarılmalı, mağdurlarının hakları iade edilmelidir. Geçmişle yüzleşmek için ‘Yüzleşme Komisyonu’ kurulmalıdır.
*Asimilasyon ve katliam politikaları kapsamında el konulan tüm gayrımenkuller iade edilmelidir.
*Savaş mekanizmasının şiddetli bir şekilde halkların üzerine boca eden bu sisteme karşı ortak mücadele büyütülmelidir.
*Barış bloğunun talepleri bizim de taleplerimizdir.
Kurd-Der /ADAD/İHD-Halklar Komisyonu/Göleler Platformu/PSAKD Genel Merkezi/Dersimliler Derneği/Artvin Kültür Derneği/Barış Anneleri/Aka-Der Halklar Çalışması/Divriği Kültür Derneği/HDK Ankara Halklar ve İnançlar Meclisi/NorZartonk/JINEPS

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz