Ныдэлъфыбзэр гум ипчъэ! / Anadil yüreğin kapısıdır!

0
32

Halklar, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenleyerek anadilin önemini bir kez daha vurguladı.

Halklar, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenleyerek anadilin önemini bir kez daha vurguladı
 
Halklar Meclisi tarafından düzenlenen ve Kadıköy AKA-DER’in sempozyum salonunda gerçekleştirilen panelin şiarı “Anadil Yaşamdır, Anadillerimizde Savaşa Hayır Demek İçin Halklar Buluşuyor” idi. İki oturum halinde yapılan panele konuşmacı olarak katılan Ezidi, Gürcü, Çerkes, Ermeni, Kürt, Süryani, Alevi halklarının temsilcileri, anadilleriyle “savaşa hayır” diyerek, halkların direnişlerini selamladılar. ( İlgili Haber İçin TIKLAYIN>> )
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) tarafından düzenlenen etkinlikte Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde toplanan grup, “Düne kadar Anadolu ve çevresinde toplamda 21 dil konuşulmaktaydı. Maalesef sadece son 30-40 yılda Kapadokya Rumcası, Ubihça ve Mılahso dilleri, yani üç dil tamamen yok olmuştur” ifadelerinin de yer aldığı bir basın açıklaması yaptı ve farklı halkların temsilcilleri anadillerinde duygularını paylaştı. ( İlgili Haber İçin TIKLAYIN>> )
 
 
Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun “Anadilinizi Unutmayın!” başlıklı duyurusunda  “Anadilimizin kaybolma sürecine dikkat çekmeliyiz ve toplumsal bir bilinç yaratmalıyız. Anadilimizi korumanın asimilasyon ve inkar politikalarına karşı bir duruş olduğunu anlatmalıyız” denildi.  ( İlgili Haber İçin TIKLAYIN>> )
 
Anadil Günü’nde TBMM’de bir ilk yaşandı. CHP Milletvekili Prof.Dr. Mehmet Bekaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nu  Lazca selamladı. 
 
 
Ayrıca, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 21 Şubat Dünya Anadil Günü ile ilgili bir açıklama paylaştı:
 

2016 Uluslararası Anadil Günü’nün temasını “nitelikli eğitim, öğretim dilleri ve öğrenim çıktıları” oluşturmaktadır.
 
Bu, anadilin nitelikli eğitim ve dil çeşitliliği için yeni 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin ileriye taşınmasındaki öneminin altını çizmektedir.
 
Sürdürülebilir Kalkınma 4. Hedef’inde, 2030 Gündemi her kadın ve erkeğin kendi toplumlarına tam olarak katılabilmeleri ve istediklerini gerçekleştirebilmeleri için gereken bilgi, beceri ve değerleri edinmesini sağlayan herkes için nitelikli eğitim ve yaşam boyu öğrenmeye odaklanmaktadır. Bu hedef; azınlıklar, yerel halklar ve kırsal nüfus ile birlikte özellikle kız çocukları ve kadınlar için önemlidir. Bu hedef ayrıca 2030 Gündeminin uygulanmasında bir yol haritası olan, eğitim ve öğretimde anadilin kullanımına saygıyı, dil çeşitliliğinin korunması ve sürdürülmesini teşvik eden UNESCO’nun Eğitim 2030 Eylem Planında da yansıtılmaktadır.
 
Çok dillilik bu hedeflerin öne çıkarılmasında esastır. Bu, 2030 Gündemi genelinde iklim değişikliği, sürdürülebilir tüketim ve üretim ile birlikte büyüme, istihdam ve sağlığa ilişkin başarı için hayati önem taşımaktadır.
 
UNESCO medya ve bilgi okuryazarlığının yanı sıra ilgili yerel içeriği destekleyerek internette dil çeşitliliğinin geliştirilmesine aynı şekilde odaklanmaktadır. Yerel ve Yerli Bilgi Sistemleri (LINKS) programı aracılığıyla, UNESCO anadilin ve yerel dillerin büyük bilgelik birikimleri olan yerli kültürlerin ve bilginin korunması ve paylaşılması kanalları olarak öneminin altını çizmektedir.
 
Çok dilli yaklaşımda anadiller; kadınların, erkeklerin ve toplumlarının güçlendirilmesi için temel olan nitelikli eğitimin ayrılmaz parçalarıdır. Bizler de kimseyi geride bırakmamak ve herkes için daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla bu gücü tanımalı ve beslemeliyiz. 
 
 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü

 

Sayı :

Yayınlanma Tarihi: 2016-03-01 00:00:00