Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

“Kuzey Kafkasya Halklarının Durumu”

KAFDAV olarak 14-15 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da diasporada Çerkes kültürel kimliği altında bilinen Kuzey Kafkasya Halklarını konu alan “Sosyal, Ekonomik, Kültürel, Siyasal Yönleriyle Dünya’da Kuzey Kafkasya Halklarının Durumu” başlıklı uluslararası bir konferans düzenlemekteyiz.

Gelecekte beş yılda bir tekrarlamayı ve böylece periyodik olarak Çerkeslerin politik, sosyal, ekonomik, kültürel bakımlardan Dünya’daki durumunu ve değişimi belirlemeyi amaçladığımız bu konferansa bildiri sunmak üzere konuyla ilgili araştırmacıları davet ediyoruz*.

Dünya’dan uzman araştırmacılar ile Kuzey Kafkasya Halklarının temsilcilerinin de davet edildiği bu konferansta sunulacak bildirilerin, Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri yanı sıra Türkiye, Ürdün, Suriye, İsrail, Irak, Avrupa ve Amerika gibi, Kuzey Kafkasya Halklarının (Çerkes) yoğun olarak yaşadığı yerlerde aşağıdaki sayılan konuların tümüne ait bilimsel veri, analiz ve öngörüleri kapsaması arzu edilmektedir. Bildiriler, Çerkeslerin o ülkedeki;

1. Tarihçelerini,
2. Geçmişte ve günümüzdeki demografik özellikleri ile geçirdikleri değişimleri,
3. Sosyal ve ekonomik durumlarını,
4. Kültür, sanat ve bilim alanlarındaki izlerini, varlıklarını ve sorunlarını (dil, edebiyat, spor, güzel sanatlar, müzik, sahne sanatları, bilim vb. alanlardaki durumları; ana dillerini ve geleneksel kültürlerini koruma ve yaşatma düzeyleri dahil),
5. Siyasal ve kamusal alandaki varlıklarını, örgütlenmelerini ve diğer etnik gruplarla ilişkilerini,
6. Geleceklerine dair projeksiyonları içermelidir.

Bildirilerde, yukarıda sayılan konuların Çerkeslerin içinde yaşadığı ülkenin coğrafi, demografik, sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal bağlamında tarihsel ve güncel karşılaştırmalı veriler ile birlikte sunulması beklenmektedir; böyle bir bütünselliğin gerçekçi analizleri mümkün kılabileceği düşünülmüştür. Sunulacak bildiri metnine görsel materyal de eklenmelidir.

Konferansın dili Türkçe, Rusça ve İngilizce’dir. Bildiri özetleri Konferans sırasında üç dilli olarak katılımcılara ulaştırılacak, ayrıca sunumlar sırasında çeviri hizmeti sağlanmaya çalışılacaktır. Konferansta sunulan bildiriler daha sonra kitap olarak basılacaktır.
Konferansta bildiri sunmak isteyen araştırmacıların en çok 300 kelimelik bildiri özetlerini 30 Haziran 2017 tarihine kadar Konferans Sekreteryasına göndermeleri gereklidir; Türkçe veya Rusça olarak yollanacak bildiri özetlerine İngilizce çevirileri de eklenmelidir. Bildiri sunmak üzere yapılan başvurular Konferans Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek, kabul edilen bildiri özetleri 15 Temmuz 2017 tarihine kadar başvuru sahiplerine bildirilecektir.
Bildiri tam metinleri ise; akademik anlatım ve yazım kurallarına uygun şekilde kaleme alınarak, dipnot ve bibliyografyalarıyla birlikte 8.000-10.000 kelime arasında olmalı ve 25 Eylül 2017 tarihinden önce Konferans Sekreteryasına gönderilmelidir.

14-15 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Sosyal, Ekonomik, Kültürel, Siyasal Yönleriyle Dünya’da Kuzey Kafkasya Halklarının Durumu Uluslararası Konferansı’na katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı

KONFERANS SEKRETERYASI
Murat Duman
Tel: 0 312 419 73 30
Fax: 0 312 419 73 56
kafdav@gmail.com

*Türkiye dışından bildiri sunarak Konferansa katılacaklara imkanlar ölçüsünde ulaşım ve konaklama destekleri sağlanacaktır. Birden çok yazarlı çalışmalarda araştırmacılardan yalnız birine destek verilebilecektir.

Yazarın Diğer Yazıları

Etno Park’tan (Apsnı Park-Abhazya) kareler…

Geleneksel bir evden detaylar      

Иаҕан Дениз далырхит

Ҭырқәтәыла, Хәажәкырамза 31 Амҽыша аҽны алхрақәа рзы, збжьызҭиыз 48.256.117 алхҩы, хәы шқәса рзы аҭыҧынтәи наҧхгаҩцәа алырххьан. Алыхрақәа раамышьҭазь, аҿагылара ҟазҵаз рдҵаалара иахәаҧшыз Алхра Ҳаракы...

Ахақәыиҭра & Рирашье Ансамбл

Исҭанбул Аҧсуа Культура Хеидкылаҿы зҽазыҟаҵара иаҿу Ахақәыиҭра & Рирашье Ансамбл, 7 нтә 77 ахь ахҳәоны, Рашәарамза 8 амш, Қозиаҭаҕы Культура Сентр аҿы асцена иқәгылт.

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img