Konferans: “Kuzey Kafkasya Halklarının Durumu”

0
538

KAFDAV olarak 14-15 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da diasporada Çerkes kültürel kimliği altında bilinen Kuzey Kafkasya Halklarını konu alan “Sosyal, Ekonomik, Kültürel, Siyasal Yönleriyle Dünya’da Kuzey Kafkasya Halklarının Durumu” başlıklı uluslararası bir konferans düzenlemekteyiz. Gelecekte beş yılda bir tekrarlamayı ve böylece periyodik olarak Çerkeslerin politik, sosyal, ekonomik, kültürel bakımlardan Dünya’daki durumunu ve değişimi belirlemeyi amaçladığımız bu konferansa bildiri sunmak üzere konuyla ilgili araştırmacıları davet ediyoruz*. Dünya’dan uzman araştırmacılar ile Kuzey Kafkasya Halklarının temsilcilerinin de davet edildiği bu konferansta sunulacak bildirilerin, Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri yanı sıra Türkiye, Ürdün, Suriye, İsrail, Irak, Avrupa ve Amerika gibi, Kuzey Kafkasya Halklarının (Çerkes) yoğun olarak yaşadığı yerlerde aşağıdaki sayılan konuların tümüne ait bilimsel veri, analiz ve öngörüleri kapsaması arzu edilmektedir.

Bildiriler, Çerkeslerin o ülkedeki;
1. Tarihçelerini,
2. Geçmişte ve günümüzdeki demografik özellikleri ile geçirdikleri değişimleri,
3. Sosyal ve ekonomik durumlarını,
4. Kültür, sanat ve bilim alanlarındaki izlerini, varlıklarını ve sorunlarını (dil, edebiyat, spor, güzel sanatlar, müzik, sahne sanatları, bilim vb. alanlardaki durumları; ana dillerini ve geleneksel kültürlerini koruma ve yaşatma düzeyleri dahil),
5. Siyasal ve kamusal alandaki varlıklarını, örgütlenmelerini ve diğer etnik gruplarla ilişkilerini,
6. Geleceklerine dair projeksiyonları içermelidir.

Bildirilerde, yukarıda sayılan konuların Çerkeslerin içinde yaşadığı ülkenin coğrafi, demografik, sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal bağlamında tarihsel ve güncel karşılaştırmalı veriler ile birlikte sunulması beklenmektedir; böyle bir bütünselliğin gerçekçi analizleri mümkün kılabileceği düşünülmüştür. Sunulacak bildiri metnine görsel materyal de eklenmelidir.

Konferansın dili Türkçe, Rusça ve İngilizce’dir. Bildiri özetleri Konferans sırasında üç dilli olarak katılımcılara ulaştırılacak, ayrıca sunumlar sırasında çeviri hizmeti sağlanmaya çalışılacaktır. Konferansta sunulan bildiriler daha sonra kitap olarak basılacaktır.

14-15 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Sosyal, Ekonomik, Kültürel, Siyasal Yönleriyle Dünya’da Kuzey Kafkasya Halklarının Durumu Uluslararası Konferansı’na katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı

KONFERANS SEKRETERYASI
Murat Duman
Tel: 0 312 419 73 30
Fax: 0 312 419 73 56
kafdav@gmail.com

*Türkiye dışından bildiri sunarak Konferansa katılacaklara imkanlar ölçüsünde ulaşım ve konaklama destekleri sağlanacaktır. Birden çok yazarlı çalışmalarda araştırmacılardan yalnız birine destek verilebilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz