RF ve Kuzey Osetya-Alanya’daki yolsuzluklar

0
8

Rusya Federasyonu’nda (RF) yolsuzluklar Çarlık düzeninden Sovyet düzenine miras kalmıştı, Prestroyka sonrası vahşi kapitalizm döneminde ise yeni sermaye, kriminal gruplarla eklemlenerek, ülkenin sahibi olmuştu ve yolsuzluk da ülkenin baş belası. Putin de bu yolsuzluklarla, elitlerin kendine olan sadakatlerini sağlamak amacıyla, ciddi bir savaş yapmamıştı. 2010 yılında yolsuzluğa karşı açtığı ilk savaşta amaç milli gelirin %16’sına ulaşmış yolsuzluğu bitirmekten ziyade kendine tam bağlı olmayan elitleri bitirmek olmuştu. RF hali hazırda G-20 ülkeleri yolsuzluk sıralamasının en altında (20. / 20) ve dünya sıralamasında bile en altlarda (135. / 180, Putin ikinci kez göreve geldiğinde RF, 90. sıradaydı) yeralıyor. RF’de Putin döneminin ikinci “yolsuzlukla savaşı” 2014 yılında ilan edildi, kimileri bu savaşı sadece yolsuzluğun tekelleşmesi olarak görse ve başarı şansını “bürokratik dayanışma” dolayısıyla az görse de geçen sonbahardaki protestolar ardından bu yıl yeniden aktive edilecek belli ki. K. Kafkasya Federal Bölgesi’de ilkin Dağıstan’da 16 Ocak’ta başlayıp Başbakan’a kadar uzanan ve federal destekle gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonlarının, yöneticilerinin ülkelerindeki yaşam standartları düşer ve işsizlik artarken ülke olanaklarının ve konumlarının çok üzerinde zenginleştiği, tüm KKFB’ne yayılması bekleniyordu, bu anlamda ilk operasyonlar İnguşetya’da yapılmıştı.
KO-A’da 1998 yılında, o zamanki devlet başkanı Alexander Dzasokhov’un, yolsuzluğa karşı olmasa da, kriminal çetelere karşı başlattığı savaş sonrasında ülke elitleri yolsuzluk tekelini ele geçirmişlerdi. Taymuraz Mamşurov’un devri de yolsuzluk ve kayırmacılığın kanıksandığı bir dönemdi ve belki de Putin’in müdahalesi ile başkanlığı bırakmak zorunda kalmasının en önemli nedeni bu olmuştu. Tamerlan Aguzarov’un kısa süren başkanlık döneminde başlayan yolsuzluklarla savaşı halkta büyük bir umut doğurmuş, Aguzarov’un yardımcısı iken onun ani ölümü üzerine önce vekâleten sonra da asaleten atanan Vyacheslav Bitarov da bu konuda herkesi yardıma çağırmış, hatta yeni Bakanlar Kurulu’na göreve başlamadan önce kutsal Hetæg Korusu’nda yolsuzluğa bulaşmayacaklarına dair yemin ettirmiş ve ümit tazelemişti.
Bitarov başarılı bir işadamıydı kendinden önceki devlet başkanlarının aksine yüksek diplomalarla ve prestijli görevlerden ( diplomatlık, rektörlük, parti genel başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı) gelmedi bu makama dolayısıyla da Cumhuriyetin elitleri tarafından benimsenmedi, diğer zengin işadamları (Khadartsev, Fazayev, Koçiev) tarafından da kolayca eleştirildi. Halk ise sadece yapıp ettikleri ile değerlendirdi Onu ve otoriteryan yönetimi ile kayrımcılığı dolayısıyla eleştiri konusu oldu. İki yılın ardından Bitarov’a yönelen eleştirilerin başında ülke yönetimini şahsi işlerinden ayıramaması, başkanlığı süresinde bira firmasının bir holdinge dönüşmesi, firmasındaki yöneticileri bakanlıklara ataması, sosyal sorunları önemsememesi ve yaptığı, kendine sadakat kriterli, atamalara rağmen bürokrasiye hakim olamaması geliyor. Devleti bir ticarethane gibi yönettiği için eleştirilen Putin’e benzer şekilde işi ile devlet görevini karıştırdığı için eleştirilen Bitarov’un restaurantı Bavaria’da yönetici olan İrina Azimova’yı Eğitim ve Bilim Bakanı yapması son zamanların tartışma konusu oldu. Vladikavkas’ın eski Belediye Başkanı Sergei Dzantiev hakkında pek çok dosya var ancak halen kaçak durumunda olduğu için onun hakkında bir dava açılamadı. Yine yakın zamanlarda KO-A Federal Mülkler Dairesi Başkanı Alan Tsabiev ile eski Endüstri Bakanı Valentine Bazrovathat hakkında devlet mülkleri üzerinden haksız zenginleşme amaçlı çete kurma suçlaması ile soruşturma açıldı. Yine Alagir Emeklilik Fonları yöneticisi Zalina Acheova hakkında devleti 350 milyon Ruble zarara uğratma suçlamasıyla soruşturma açıldı.
Başbakan Taymuraz Tuskayev sadece yolsuzlukların değil kaynakların verimli kullanılmalarının da sıkı denetlenip yaratılacak kaynaklarla maaşların iyileştirileceği sözünü verdi. KO-A’da önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek toplam 50 proje için, 8.2 milyar Ruble Federal destek alındı. Gerçekleştirilecek sağlık alanındaki 20 projeye 2.8 milyar, eğitim kurumları için 3.9 milyar, 600 kişilik sosyal konutlar için se 1.1 milyar Ruble harcanacak ki tüm bunlar KO-A’ya federal desteğin bu yıl % 30 artması anlamına geliyor. Geçen yıl tüm planlanan işlerin zamanında bitirilmesinin ve ayrılan tüm fonların kullanılmış olmasının bu artışda etkili olduğu bildirildi. Umarız bu Federal destek hükümetin son iki yıldaki en büyük başarısı olan, en zayıf sosyal tabakalar, eğitim ve sağlık için ayrılan kaynaklardan keserek gerçekleştirilebilen, bütçe hedeflerinden şaşmamanın verdiği sosyal zararı dengeleyebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here