Kalem (Тхыпкъэ) Haziran 2018

0
1117

Sevgili dostlarım, bugünlerde “Fransızlar dinimize el ve dil uzattılar!“ diye her yerde kıyamet kopuyor! Aman Tanrı’m, bu ne şiddet ne celal? Arkadaş, birileri “Tanrı yok“ derse “yok“ veya “Tanrı var“ derse “var“ mı olacak?

Korkma, Tanrı kendisini savunur ve yasalarına karşı gelenleri ıslah edebilecek güçtedir. Sen beşer olarak, yaptığın yasa ve kanunları çiğnetmiyorsun da, Tanrı mı çiğnetecek? Ayrıca yine sen, daha önce ve hatta şimdilerde bile “Gayrimüslim” insanlara ve senin inancında olmayan milyonlarca insana “Gavur” diye aşağılamıyor musun? Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı’mız yok mu? Bu kurum orada dururken, neden sokaktaki insana bu tarz söylemlere yanıt vermek görevi düşüyor?

Şimdi birileri “Sana ne oluyor?” diyebilir!

Bana ne oluyor biliyor musunuz? Cehaletin hakim olduğu yerde ve zamanda yaşadığım için tekamül imkanlarından mahrum kalmanın sıkıntısını yaşıyorum. Sıkıntım bundan.

Şimdi sözüm dildaşlarıma;

Bir kısım kardeşlerim; Çerkeslerin dil, din, inanç ve sosyal varlığını yüz elli senelik sanıyorlar. Veya kanun ile kendilerine verilen soyadı, kadim varlıklarının parçası gibi algılıyorlar. Çok enteresandır, yine bazı kardeşlerim “Köyümüzdeki Çerkes aile sülaleleri adıyla Türkçe soyadlı aile isimlerini veriyorlar. Örneğin, ”Kuş, Tosun, Kuzu, Aslan, Kumru, Filiz aileleri vs.

Elbette ki, yüz elli yıldır içinde bulunduğumuz ve üstünde yaşadığımız bu topraklar vatanımız, halkı da kardeşimizdir. Bunda bir sıkıntı yok. Onun için Türk Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale’de ve Sarıkamış’ta toprağa düşenlerden olduk. Yine oluruz. Bizi besleyen, okutan mevki sahibi yapan bu Türk ulusunun siyasi kimliğinin bir parçasıyız. Ne var ki, bu durum kültürel kimliğimizin ”inkar”ını zaruri kılmaz.

İnanç; inananla inandığı ”şey” arasında bir meseledir. İnsan her inancı benimseyebilir. Ama inanç mensubiyetin öznesi değildir. Sen Çerkes insanı olduğun için, her hangi bir inançtansın. Ama her hangi bir inançtan olduğun için Çerkes insanı değilsin. Örneğin bir Arap, Arap insanı olduğu için Müslüman’dır veya başka bir inançtandır.

Yukarıda kısmen değinmiş olmama rağmen birkaç cümle daha eklemek istiyorum. Nerede bizim anlı şanlı “İslam Birliği Teşkilatı”, “Din Alimlerimiz” nerede? Her akşam televizyonlarda gümbür gümbür tartışan bu yüce değerlerimiz neden Fransızlara Sure- Sure, Ayet-Ayet Kuranı Kerim’in evrensel bir din olduğunu, onların anlayacağı bir dil de anlatmazlar? Anlatıyoruz ama onlar anlamıyorlar veya anlamak istemiyorlar mı diyeceksiniz?

O halde, onlara “şöyle İslam coğrafyasına bir bakın, bakın ki ne kadar mükemmel, çağdaş ve uygarlık düzeyinin ötesinde olduğumuzu görünüz” deseniz, O İslam düşmanı “Gavurlar” titreyip kendilerine dönüp “Aman biz yaptık, siz yapmayın, biz yanlış anladık ve sizleri anlayamadık, özür dileriz” diyeceklerdir!

ANNELER GÜNÜ İÇİN

13.05.2018

Нобэ Анэхэм Ямахуэщ,

Я пэ рауэ Зынывохьуэхьу си шыпхьухэ!

Дижагъуэ зэрыхъунщи, Анэ гъэфIэныр и лъэсым “Зы” махуэкьым. “Анэр нэм хуэдэщ.”

Адыгэ псалъэжьщ. нытIэ, нэр зымахуэ кIэ Iухауэ, Адрей махуэ хэм нэфщ?

Анэр, нэмэ; Анэхэр нэхущ.

Анэ псори тхьам кьыт хуийхьумэ

Али Чурей