ANADİLİ DERSLERİNİ SEÇİYORUZ

0
707

Anadilimizin korunması konusunda önemli kazanımlarımız arasında yer alan Ortaokullarda seçmeli anadili dersleri, her yıl 15 ila 20 sınıf arasında öğrencimize anadilinde okuma-yazma öğrenme imkanı sağlamaktadır.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, 2018-2019 öğretim yılı ikinci döneminin başlaması nedeni ile Anadil konusunda bir çağrı yaparak, velileri, öğrencilerin anadillerini seçmeler içini gerekli başvuruyu yapmalarını ve bunun bir anayasal hak olduğunu açıkladı.

Çağrı metni :

ANADİL DERSLERİNİ SEÇİYORUZ

Anadilimizin korunması konusunda önemli kazanımlarımız arasında yer alan Ortaokullarda seçmeli anadili dersleri, her yıl 15 ila 20 sınıf arasında öğrencimize anadilinde okuma-yazma öğrenme imkanı sağlamaktadır.

Anadilimizin korunması konusunda önemli kazanımlarımız arasında yer alan Ortaokullarda seçmeli anadili dersleri, her yıl 15 ila 20 sınıf arasında öğrencimize anadilinde okuma-yazma öğrenme imkanı sağlamaktadır. Bu sınıflar genelde derneklerimiz ile duyarlı üye ve gönüllülerinin gayretleri ile hayata geçirilmekte, kitap ve öğretmen ihtiyaçları Federasyonumuzun katkıları ile karşılanmaktadır. 2019 – 2020 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak olan seçmeli derslerin seçimi, 11 Şubat 2019 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve ilkokul 4. Sınıf, ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflarda okuyan öğrencilerimiz tercih yapacaklardır.
Günümüz koşullarında sadece aile ortamlarındaki sohbetler ve gayretler anadilimizin yaşayabilmesi için yeterli değildir. Bütün medeni ülkelerde resmi dil dışındaki anadilleri kamusal destekle korunup geliştirilmektedir. Bu açıdan seçmeli anadili derslerinin yaygınlaşması önem taşımaktadır. Çocuklarımızın alfabeyi de öğrenerek alacağı Adigece ve Abazaca dersleri onları anavatanımızda üretilen edebi metinleri, basını ve elektronik imkanlardan da yararlanarak diğer materyalleri okuyabilmesine imkan sağlayacaktır. Aile bireylerine de öğrenciler üzerinden okuryazarlık yaygınlaştırılabilecektir.
Yasal bir hak olan bu imkanın geliştirilerek devam edebilmesi hepimizin duyarlı olmasına bağlıdır. Sınıf açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısının 10’dan 8’e düşürülmesi sınıf açmayı kolaylaştırmaktadır. Bazı geçmiş örneklerde kültürümüze ilgi duyan dost, komşu ve yakınlarımızdan öğrencilerin de anadilimizi tercih etmesi ile gerekli sayılar tamamlanabilmektedir.
Velilerimiz konuya ilişkin her türlü bilgi ve destek ihtiyaçlarını derneklerimize ve Federasyonumuza iletebilirler. Derneklerimizin, tüm ilgili ailelere ulaşarak, ADIGECE (Resmi alfabe olan Kril alfabesi ile) ve ABAZACA dil derslerini seçmeye teşvik etmeleri gerekmektedir.
Derneklerimiz, üyelerimiz ve gönüllülerimiz, bu konuda çekincesi olan ailelere Seçmeli Anadili Derslerinin hem ulusal hem de uluslararası yasal bir hak olduğunu anlatmalı; velilerimizin karşılaşabilecekleri yasal hakkın kullanımını engelleyici her türlü keyfi tutuma karşı destek sunmalıdır.

   Kaynak: https://www.facebook.com/Kafkas.Dernekleri.Federasyonu

 

 

Sayı : 2019 02

Yayınlanma Tarihi: 2019-02-11 00:00:00