Nıbjoğu’nun ilk etkinliği

0
1281

Adige kadınlar uzun süredir yeme içme ve muhabbetin dışında bir faaliyet arayışı içindeydik. Arkadaşım Nuriye Burcu ile bir kitap okuma grubu kuralım diye düşündük. Nuriye’nin Çerkes yazarları da davet edip imza günü yapma fikri beni çok heyecanlandırdı. Bu konuyla ilgili konuştuğumuz arkadaşların da desteklerini alınca on dört kişilik okuma grubunu kısa sürede oluşturduk.

Ve Nıbjoğu Kitap Okuma Grubu olarak ilk etkinliğimizi düzenledik.

Konuğumuz, “Kırk Yaş Kırk Şiir” kitabı ve “Zişan” adlı romanın yazarı Eda Tokuç Balbay’dı. Konusunu gerçek bir Çerkes öyküsünden alan romanını okuma grubu daha önce getirtip okumuştuk.

9 Şubat’ta Adana’dan gelen yazarımızı arkadaşlarımız karşılarken biz de Nobel Otelinin konferans salonunda hazırlıklarımızı tamamladık.

Tanışma sırasında Eda Hanım kendini Çerkesce tanıttı. Anadilimizi gayet akıcı bir şekilde kullanan yazar, eşinin de Çerkes olduğunu ve on üç yaşındaki kızlarına da adigeceyi öğrettiklerini, onunda en az kendisi kadar akıcı bir şekilde konuştuğunu söyleyerek bizleri imrendirdi.

Grubumuzun thamadesi, Mersin Kafkas Derneğinde yıllarca başkanlık yapmış, çok okuyan ve oldukça donanımlı olan büyüğümüz Tıj Cemil Ülker, engin deneyimi ve birikimiyle bizlere ışık tuttu.

İçimizde bir de şair vardı. Haksavko Selçuk Büyükyıldırım. Çerkesce şiirler yazıyor ve çok da güzel okuyor.

Tam üç saat hızla akıp geçti. Etkinliğimiz dernekteki imza günüyle devam edeceği için hep birlikte oraya geçtik. Dernek başkanımız Güner Savrum gençlerle birlikte yazarımızı çiçeklerle karşıladı. Eda Hanım burada kitaplarını imzaladı. Gün bu şekilde bitmedi akşam Yunus Emre kültür merkezinde derneğimizin düzenlediği geceyle devam etti. Mersin Mezdeug ekibinin dansları izleyicileri coşturdu.

Suriyeli mülteci Adige kızımız Lutsa, güzel sesiyle anadilimizde söylediği şarkılarla kulaklarımızın pasını sildi.

Ayrıca yaşları dört ile on üç arasında değişen kırk dört çocuğun sahneyi doldurması, sevimli miniklerin güzel dansları, eğitmenleri Yaşar Boran’ın coşkulu desteğiyle sergilendi.

Gece Adigece koroyla sona erdi.

İlk etkinliğimizin ilk yazarı Eda Tokuç Balbay’dan bir şiir…

 

 BİN UMUTLA

Ne güzel değil mi?

Aynı sevdayı

ayrı ilmeklerle

iki ayrı uçtan başlayıp

aynı toprakların göğsüne işlemek…

mevsiminde

 

Hiç sürgün yememiş gibi

hiç hasret çekmemiş gibi

geleceği mühürleyip

mutluluğun yeşilini

aynı noktaya

nakşetmek

sonsuza dek

 

aynı “kafe”nin ritminde

bir umutla

bin umutla KAFKASYA’yı..!

Grubumuzun şairi Hakçawko Selçuk’un anadilimizle yazdığı şiirlerinden biri…

 

Сы адыгэжъ

Лъэпкъхэр мэлажьэх зэралъэкlэ

Текlоныгъэр къыдахы lушыгъэкlэ

Адыгэр мэчъые икlый мэщыгъо

Шlокlодыгъэ ибзэ дахэм лъэхъу

Бзэмыlубзэкlэ урысыбзэкlэ

 

Тэжь-тэжьэу тызыщэтхъужьы

Тызыщытхъужьы къэс нэхь тэкlодыжьы

Мы псэукlэр мы шlакlэр хэтынэн фай

Чъыягъэри мылlагъэмэ зэ къэущыжьы

 

 

Ущылъэу ущысэу Умылажьэу лыжъ пфэшхыщтэп

Умызаоу умыбанэу шъхьафит ухъушъущтэп

Сы адыг пlоу адыгабзэ умыгущыlэныр

Алыгагъэм къекlущтэп

Уиунэ пшlозыубытыгъэр уиунэ исэу

Сы бысым сылl пфэlощт

 

Хъущтыр хъугъахэ тыгъуасэм иужьы тижъугъэкl

Къэкlощтым тежъугъэплъ непэр блэтэшъумыгъэкl

Адыгэр адыгагъэр адыгабзэр гузэжъогъу хэт

Тылажьэ горэ тыпкlантlэ горэ

Шъыпкъэныгъэи

Зэфэныгъэм и гъогу тытешъумыгъэкl

 

Зэманыр блэкlы тфэубытыжьырэп

Игъор текlы тфэгъотыжьырэп

Гъашlэр макlо мачъэ сы адыгэжъ

Укlэгъожьыгъэмий хьаулый

Укlэхьажьышъурэп

 

Уджэгу горэ укъашъо горэ шъхьафиты ухъушъуштэп

Къин умылъэгъоу псэ умыгъэтlылъэу хэку пфэгъэуцущтэп

Тыгъуасэр блэкlыгъ гъашlэр неп неущ

Мы гъогу дахэм ситэлlыхьыщтмий сыкъэуцухэщтэп

Ve biz, Nıbjoğu Kitap Okuma Grubu olarak etkinliklerimizi sürdürmeyi ve bütün Çerkes yazarlarımızı Mersin’e davet etmeyi planlıyoruz. Nisan ayı içinde yapacağımız İkinci etkinlik için yazar Ayça Atçı’dan sözümüzü aldık bile.

 

Sayı: 2019 03
Yayınlanma Tarihi: 2019-03-01 00:00:00