Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Abhaz Dernekleri Federasyonu Tüzük Değişikliği

Abhaz Dernekleri Federasyonu, 13 Nisan 2019 günü Olağanüstü Genel Kurul yaparak tüzük değişikliği gerçekleştirdi. Tüzük değişikliği yapılan maddeler eski ve yeni hali ile değişiklik yapılan sözcük ve cümlelerin altı çizilerek aşağıda verilmiştir:

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 10
… Federasyon Genel Kurulunda temsil edecek delege sayıları aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Federasyona üye dernekler, üye sayılarına bakılmaksızın beş (5) genel kurul delegesi ile temsil edilirler. Bu delegelere ek olarak, her üye dernek, kayıtlı ilk beş (5) üyeden sonraki her yirmi (20) üye için bir (1) genel kurul delegesi ile temsil edilirler. Belirlenecek delege sayısının hesabında, on bir (11) sayısının altındaki bakiyeler hesaba katılmaz. On bir (11) ve fazlası bir (1) delege kabul edilir. Delegeler, derneklerinin genel kurullarında seçilirler…

Yeni:
… Federasyona üye dernekler, üye sayılarına bakılmaksızın beş (5) genel kurul delegesi ile temsil edilirler. Bu delegelere ek olarak, her üye dernek, kayıtlı ilk beş (5) üyeden sonraki her elli (50) üye için bir (1) genel kurul delegesi ile temsil edilirler. Belirlenecek delege sayısının hesabında, yirmi altı (26) sayısının altındaki bakiyeler hesaba katılmaz. Yirmi altı (26) ve fazlası bir (1) delege kabul edilir. Delegeler, derneklerinin genel kurullarında seçilirler…

***

Eski:

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 15 – Yönetim kurulunun oluşumu;
Yönetim kurulu; Genel Kurul tarafından Federasyona bağlı dernek üyeleri arasından iki (2) yıl için seçilir, (21) asil ve on bir (11) yedek üyeden olmak üzere oluşturulur.
Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında; aralarından bir (1) Yönetim Kurulu Başkanı (Genel Başkan olarak adlandırılacaktır), bir (1) Genel Sekreter, Genel başkan tarafından belirlenen dört (4) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir (1) Genel Mali Sekreter (sayman), bir (1) Basın ve Halkla ilişkiler Sekreteri, bir (1) Teşkilatlanma Sekreteri, bir (1) Bilim ve Eğitim Sekreteri, bir (1) Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Sekreteri, seçilerek iş bölümü yapılır. Seçilen üyeler, kurul üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ve üye tam sayısının 2/3 nün güvensizlik oyuyla görevden uzaklaştırılabilir.

Yeni:
… Yönetim kurulu; Genel Kurul tarafından Federasyona bağlı dernek üyeleri arasından iki (2) yıl için seçilir, on beş (15) asil ve on (10) yedek üyeden olmak üzere oluşturulur.
…, Genel başkan tarafından belirlenen iki (2) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir …
***
Eski:
m) Amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak üye derneklerin, önerilerini değerlendirmek ve Başkanlar Kurulu’nun görüşlerini almak suretiyle program tasarıları hazırlamak ve uygulamak, Üye dernekleri temsil eden delegelerle federasyon yönetim döneminde en az bir kez toplantı yaparak faaliyetler konusunda bilgilendirmek karşılıklı önerileri değerlendirmek delegelere soru sorma cevap alma ve eleştiri fırsatı verilmesi suretiyle yönetim kurulu çalışmalarına hız kazandırmak.

Yeni:
… federasyon yönetim döneminde her takvim yılında (Eklendi) en az bir kez toplantı yaparak,

***

Madde 15 devamı
Eski:
Federasyon Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olmak üzere Genel Başkanın veya yetki vereceği Genel Başkan Yardımcılarından birisinin başkanlığında genel merkezde önceden belirlenmiş gün ve saatte çağrı yapılmaksızın her ay olağan olarak toplanır. Toplantı günü ve saati ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu çoğunluğu belirler.
Yönetim Kurulu Toplantısı elektronik ortamda yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantısına elektronik ortamda katılım sağlanabilir. Usul ve esaslar yasa ve yönetmelik hükümlerince belirlenir.
Toplantılara başkanlar kurulunun üyeleri katılabilir, görüşlerini açıklayabilir, önerilerde bulunabilir, ancak oy kullanamazlar.
Yönetim kurulunda asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre (İptal edildi) Yönetim Kurulu kararı ile yedek üyelerden birinin göreve çağrılması zorunludur.

Yeni:
… Toplantı günü ve saati ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Yönetim kurulu bir sonraki toplantının farklı yer ve zaman da yapılmasına her zaman karar verebilir (Eklendi). Kararlar oy çokluğu ile alınır…
Yönetim Kurulu toplantılarına Yedek üyeler katılabilir, görüşlerini açıklayabilir, önerilerde bulunabilir, ancak oy kullanamazlar (Eklendi)…
Yönetim kurulunda asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu kararı ile yedek üyelerden birinin göreve çağrılması zorunludur.

***

Eski:

DANIŞMA VE ONUR KURULU’NUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18 – Federasyon Danışma ve Onur Kurulu, Sivil Toplum Kuruluşlarımızı (STK) temsil etmiş veya STK konusunda tecrübe ve bilgi ve deneyim sahibi olan ayrıca toplumda sevgi ve saygı kazanmış, toplumu kucaklayıcı kimliğiyle, sosyal, kültürel, siyasal vb. tüm toplumsal sorunlarımızda danışılabilir, yol açıcı, görüş geliştirici, katkıları olabilecek federasyona bağlı dernek üyeleri arasından Genel Kurulca yirmi (20) asil ve on (10) yedek üyeden oluşur…
Danışma ve Onur Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir (1) Başkan, bir (1) Başkan Yardımcısı ve bir (1) Sekreter üye seçer. Asil üyelikten boşalma olması halinde yedek üyeler sıra ile çağrılarak, kurul tamamlanır (İptal edildi).

Yeni:
Madde 18 – … görüş geliştirici, tüm bölgelerin temsiliyeti gözetilerek (Eklendi) katkıları olabilecek federasyona bağlı dernek üyeleri arasından Genel Kurulca otuz (30) üyeden oluşur.
Danışma ve Onur Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir (1) Başkan, bir (1) Başkan Yardımcısı ve bir (1) Sekreter üye seçer.
***
Eski:

BAŞKANLAR KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20 – Başkanlar Kurulu bir danışma kuruludur…
Başkanlar Kurulu; Genel Başkanın çağrısı üzerine en az 6 ayda bir toplanır…

Yeni:
… Başkanlar Kurulu en az dört (4) ayda bir toplanır…

***

Eski:

ÜYE DERNEK ÖDENTİLERİ

Madde 24
b) Aidatlar: Üye dernek aidatları delege sayılarına göre hesaplanır. Aidat miktarı günün şartlarına uygun olarak yeniden belirlenmesi Genel Kurulun kararı ile olur. Aidatlar, aylık eşit taksitler halinde federasyon merkezine ödenir. Aidat yükümlülüklerini yerine getirmeyen dernekler yazılı olarak uyarılmış olmak kaydıyla yönetim tarafından federasyon üyeliğinden çıkarılırlar.

Yeni:
b) Aidatlar: Üye dernek aidat miktarı, üye derneğin son seçimli Abhazfed Genel Kurulunda kendisini temsil eden delege sayısına göre hesaplanır.
Her bir delege için ödenecek aylık aidat miktarı günün şartlarına uygun olarak Genel Kurulun kararı ile belirlenir. Güncellenen aidat miktarı takip eden takvim yılının başlangıcından itibaren geçerli olur.
Aidatlar, aylık eşit taksitler halinde ya da yıllık olarak tercihe göre tek seferde veya parçalar halinde federasyon merkezine ödenir. Aidat yükümlülüklerini yerine getirmeyen dernekler yazılı olarak uyarılmış olmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından federasyon üyeliğinden çıkarılırlar.
(abhazfederasyonu.org)

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Yazarın Diğer Yazıları

“Evvelden Sonra” 18 Mayıs’ta “Bir Yazar, Bir Eser”de

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) “Bir Yazar, Bir Eser” adlı programının konuğu gazetemiz yayın kurulu üyesi Birgül Asena Güven. Güven’in Aralık 2023’te yayımlanan “Evvelden Sonra” romanının...

21 Mayıs’ta “Turnanın Dansı”

Çerkes sürgünü temalı "Turnanın Dansı Film Projesi"nin öyküsünü anlatan belgeselin gösterimi 21 Mayıs Salı akşamı 19.00-20.30 saatleri arasında olacak. Projenin ilk toplantısı 26 Ekim’de Ankara’da...

“Derneklerimiz kültürel temelde örgütlenmeler olmakla birlikte sürgün ve soykırım, anadili, dönüş hakkı gibi taleplerimizin aslında siyasetin konusu olduğu açık”

-Nasıl bir KAFFED/Federasyon/Birlik hayaliniz var? Üye derneklerle ilişkiler, uluslararası kurumlarla ilişkiler, sürgün, soykırım, başta anadili olmak üzere kimliğe ve kültüre dair her konuda nasıl...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img