Süreli Yayınlarımız 33

0
1302

Kafkasya Forumu

İstanbul’da yayınlanan iki aylık siyasi dergi. İlk sayısı Kasım-Aralık 2005 yılında yayınlandı. İlk üç sayı periyodik, sayı 4 – 5 ortak sayı olarak Mayıs-Ağustos 2006’da, 6. sayı 2007’de son sayı olarak yayınlandı. Bağımsız, Birleşik Kafkasya’yı logosuna taşımış bir dergidir. Gençliğin yatay olarak örgütlendiği Kafkasya Forumu platformunun yayınıdır.
Forum, 21 Mayıs Çerkes Soykırımı yıldönümünde, Taksim’den Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu’na yürüyüşün ardından basın açıklaması okunması eylemine (2009) öncülük etmiş, Çerkeslerin Türkiye diasporası politik tarihinde yerini almıştır.
Jıneps’in, 2013 Aralık, 2014 Ocak ve Şubat sayılarında dergiye yer vermiştik. İlgili sayıların pdf olarak görülebileceği link; https://jinepsgazetesi.com/pdfgazete.php
Jıneps’te yayınlanan yazılar; Editörden -Aşharapha Elif Yar; Türkiye’deki ‘Diaspolitik’ Çerkes Kimliği -Gırın Muhammet Salmak -Mkanba Çağlar Konukman; Küreselleşme ve Çerkesler -Aşharapha Elif Yar.
İlk sayısındaki “Editörden” yazısını tekrar ve altıncı sayıdan yayına ara verdiklerini duyurdukları yazıyı veriyoruz.

Kafkasya
Araştırma & Analiz

Ajans Kafkas Ltd. Şti. tarafından (Kafkas Vakfı iktisadi işletmesi) İstanbul’da, 6 aylık periyot hedefi ile yayınlanan dergidir. İlk sayı Ekim 2005 -Mart 2006, ikinci sayı Nisan-Eylül 2006, üçüncü ve son sayı, 6 aylık aradan sonra yayınlanmış, Nisan-Eylül 2007 tarihlidir.
Jıneps’in 2014 yılı Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran sayılarında dergiye yer vermiştik. İlgili sayıların pdf olarak görülebileceği link; https://jinepsgazetesi.com/pdfgazete.php
Jıneps’te yayınlanan yazılar; Yolbaşı – Erol Karayel; Röportaj -Camagat’ın En Öndeki İsmi Nalçik Baskınının İçyüzünü Anlatıyor !.. -Anzor Astemirov: “Dini sektör haline getirenlere tabi olmadık, güvenlik güçlerini üzerimize saldılar”; Röportaj -Kabardey-Balkar İHD Başkanı Valeri Hatajuko: “Kafkasya’nın güçlü bir devlete; diasporanın profesyonel bir lobiye ihtiyacı var” -Söyleşi: Hacı Bayram Bolat.
İlk sayıdan “Yolbaşı” yazısını tekrar veriyoruz.


Editörden

Kafkasya Forumu›nun iletişim aracı olarak faydalandığı web sayfası, bülten, basın duyuruları ve dosya çalışmalarına ek olarak dergimizin ilk sayısıyla bizce önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Dergimiz, Forum’un ideolojik-politik hattının demokratik ilkelerle formüle edildiği bir zemin oluşturma hedefiyle yayın hayatına başlıyor. Tek renkli ve tek sesli tutucu ve dayatmacı bir tavırdan uzak; farklı eğilimleri yatay ilişkiler modeliyle bir araya getiren Kafkasya Forumu nihai olarak ortak bir bilinci merkezileştirme gayretini diğer propaganda araçlarının yanı sıra dergiyle de sürdürecektir.


Geçmişimizle ya da kimliğimizle övünmek, kültürümüze, kahramanlarımıza destanlar yazmak değil amacımız. Kimseyi yermiyor ve yüceltmiyoruz. Geçmişten aldığımız referansla geleceği umutla tarif etmek gayretimiz! Bir cemaat değiliz, hiyerarşiden yana değiliz, geçici bir heves hiç değil!
Cinsel, ulusal sömürü ve tahakküm ilişkilerine karşıyız ve bu egemenlik ilişkilerini temellerine dek sorgulamaya niyetliyiz!
Değişimi kuşkuyla karşılayan, köktenci, statükocu tavırdan uzak durarak modern yaşamın zorladığı geleneksel bağlılıklarımızı sorgulayacağız; değişiyor ve dönüşüyoruz.
Geçmişle gelecek arasındaki sıkışmışlığımızın sancılarıyız ve yeni doğumlara gebeyiz! Bu yüzden de arada kalmışlığımıza bir son vermek aynı zamanda kendimizi ana dilimizle de ifade edebileceğimiz alanlar yaratmak istiyoruz. Tutarsızlıklarımız olacaktır elbette, kararsızlıklarımız, henüz olgunlaşmamış fikirlerimiz… Kendi kültürünü sevmenin ötesine geçmek neyi sevdiğimizi bilmek istiyoruz. Sürekliliğin içinde bir tekrar olmaktan çok katkılanmak istiyoruz.
Ezilen Kafkasya halklarının ve tüm dünyada onlarla aynı kaderi paylaşan diğer halkların ve uygulana gelen baskı ve tahakküm politikalarına topyekûn karşı olanların, en temel hak ve özgürlüklerini savunuyor ve demokratik taleplerini sahipleniyoruz.
Yayın hayatına başlayan dergimizin ilk sayısında, Kafkasya Forumu’nun kuruluşundan bu yana üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız konulara ilişkin düşüncelerin ifade edildiği, yazı ve çevirileri bulabilirsiniz. Konu başlıklarımız; Çerkesler, Türkiye’deki Diaspolitik Çerkes Kimliği, Terör ve Savaş, Küreselleşme ve Çerkesler, Natela Akaba ile kadın konulu söyleşi, Metin Yeğin ile Zapatistalar hakkında keyifli bir röportaj, kitap eleştirisi, Kafkasya derslerinin tanıtımı ve haberler…
Ayrıca Sovyet bürokrasisinin devamı olarak gördüğümüz Rusya Federasyonu devlet yapısını ve başkanını ele aldığımız yazı ve çeviriler. Yapılan bu çalışmanın, Rusya›nın eski Sovyet coğrafyası üzerindeki hegemonyası hakkında bir ipucu vereceği kanaatindeyiz.
Abhazya Özel Dosyamızda ise 12. zafer yılını kutlayan ‹Canlar Ülkesi›nin haklı mücadelesini yansıtmaya çalıştık.
İki aylık periyotlarla çıkacak olan Kafkasya Forumu dergimizin her yeni sayısında bizden olan her şeyi hep aynı heyecanla paylaşmak üzere…

Aşharapha Elif Yar


Veda

Merhaba,
Yola çıktığımız 2005 yılının Kasım ayından bugüne değin en büyük heyecanımız ve uğraşı alanımız haline gelen dergimiz, yayın hayatına şimdilik ara veriyor! Bu kararın alınmasını etkileyen pek çok faktör sayabiliriz; mali açmazlarımız, gündelik sorumluluklarımızdan çalarak profesyonel bir ürün ortaya koymaya çalışmanın ağırlığı ve en önemlisi de her şeye rağmen gerek içerik gerekse biçim olarak kalitesinden taviz vermeyerek her şeyiyle Kafkasyalılara ait bir ürün sunma gayretimiz… Bütün bunlar maddi olarak ‘zarar pahasına’, manevi olarak ise ‘paha biçilmez’ bir çalışmanın devamlılığına dair bizleri zorlayan faktörler olarak sürekli önümüzde boy gösterdi. Kimi zaman niceliğiyle, kimi zaman niteliğiyle övündüğümüz Kafkasyalı diasporasının, diaspora olma yolunda; kültürel çoğulculuk, siyasal dayanışma vizyonu çerçevesinde Birleşik Kafkasya düşüncesinin fikirsel gelişimine az da olsa bir katkımızın olduğunu umarken, en büyük teşekkürü destekçilerimiz olarak gördüğümüz siz okurlarımıza borçlu olduğumuzun da bilincindeyiz. Bu anlamda şu ana kadarki çalışmalarımızı ileriye yönelik kalıcı bir eser olarak, bu konudaki araştırmalara kaynak olabilecek seviyede görüyoruz.


Bundan sonrası için ise web portalımızın daha aktif kullanımına yönelik ciddi çalışmalarımızın müjdesini verebiliriz. Kafkasyalıları ilgilendiren güncel konular hakkında yorumlar, araştırma dosyaları, Kafkasya Forumu’nun basın açıklamaları, yaptığı çalışmalar, makaleler, söyleşiler, yeni projelerimiz, kısaca fikirsel ve eylemsel çıktılarımızı paylaşacağımız yepyeni bir platform… Bu yeni alanla birlikte çok daha dinamik, olayları sıcağı sıcağına değerlendirip farklı bakış açıları sunabilen bir yapı hedefliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi; gelişiyor ve dönüşüyoruz…
Daha çok okuyan, daha çok merak eden bir diaspora dileğiyle…

Kafkasya Forumu


Yolbaşı

Bir kez daha besmele ile başlıyoruz.
90’lı yılların ikinci yarısında çıkarttığımız “Kafkas Vakfı Bülten”lerin birinde, Kafkasya ile ilgili çalışma yapmak isteyenlerin önündeki en büyük engelin veri eksikliği olduğunu belirtmiş, güncel veri akışı temin etmenin aciliyetine vurgu yapmıştık. Ardından, 2000 yılında, gün boyunca kesintisiz haber akışı sağlayan Ajans Kafkas’ı kurduk. Bugün 6. yaşını süren Ajans Kafkas, Kafkasya’nın nabzını tutmak isteyenler için alternatifsiz bir kaynak haline geldi. Kafkasya’yı ve bölgedeki aktörleri artık daha iyi tanıyorsak bu hiç şüphesiz ki Ajans Kafkas sayesinde oldu. Ajans Kafkas, yıllardır düzenli bir şekilde sağladığı veri akışı ile Rus dezenformasyonunu kırmak gibi ciddi bir görev ifa etmiştir. Ajans Kafkas, son bir yıl içinde, -süregelen Çeçenistan çatışmaları ile birlikte-gerek Abhazya seçimlerinde, gerek Beslan ve Nalçik baskınlarında bölgeyi ve olayları mercek altında tutarak, yoğun bir bilgi akışı sağlamış, zihinlerin Kremlin yanlısı enformasyonla formatlanmasını ciddi şekilde önlemiştir.Şimdi bir adım daha atarak, “Kafkasya Araştırma&Analiz” dergisini yayın hayatına sokmak suretiyle çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Ajans Kafkas’ın sağladığı verileri “Kafkasya Araştırma& Analiz”de rafine hale getirecek, çıkacak her yeni sayı ile Kafkasya’daki görünümü zihinlerde biraz daha berraklaştıracağız. Sağlıklı bilgi, sağlıklı düşünceyi getirecek; böylece, bölgeye, bölge insanlarına ve bölgeyle ilgilenenlere daha faydalı olabileceğiz.

Niçin dergi, niçin yılda iki sayı?
“Dergi, bir zekâlar topluluğunun eseri; bir neslin vasiyetnamesidir (mesajıdır)” diyor ünlü bir düşünce adamı makalesinde ve dergileri “hür fikrin kaleleri” olarak tanımlıyor alıntıyı yaptığımız aynı yazısında.
Bizim “Niçin dergi” sorusuna vereceğimiz cevap da benzer gerekçeleri içeriyor.
Kafkasya’yı gündemimizde daha çok tutabileceğimiz,
Bu eksende sinerji oluşturabileceğimiz,
Bu neslin mesajlarını gelecek nesillere bırakabileceğimiz,
Ve hür fikrin aydınlığını yayabileceğimiz… için dergi dedik… İmkânlarımızı göz önünde tutarak, ayağımızı yere sağlam basmak amacıyla da yayın periyodumuzu altı ay olarak belirledik. Kaynaklarımızı geliştirdikçe periyotları da daraltmak niyetinde olduğumuzu söylemeye gerek yok sanırım.

Söz veriyoruz ki bu dergi, Kafkasya’nın sadece görünen gerçeklerine ışık tutmakla kalmayacak; görünmeyen yüzünü de gözler önüne serme gayreti içinde olacaktır.
Yine söz veriyoruz ki bu dergi, hiçbir güç odağına borazanlık etmeyecek; sadece ve sadece Kafkasya’nın özgün ve özgür sesi olarak kalacaktır.
Ve bir kez daha söz veriyoruz ki bu dergi, hiçbir maceracı ve bozguncu fikre pirim vermeyecek, aklı ve sağduyuyu kılavuz edinecektir. Ayrıca, bu derginin önümüzdeki süreçte Kafkasya davasına gönülden hizmet eden düşünce kadrolarının yetiştiği bereketli bir fidanlık olmasını da diliyoruz.

Bu ilk sayımız.
Çıkış sürecinin uzaması, üstlenici değişiklikleri nedeni ile düşündüğümüz içeriği bu sayımıza yansıtabildiğimizi söyleyemeyiz. Sonraki sayılarımızda daha zengin bir içerik ve daha rahat okunur bir dergi ile karşınızda olmayı ümit ediyoruz.

Bir sonraki sayıya kadar hoşça kalın.

Erol Karayel

Önceki İçerikTürkiye Çerkesleri Birliği
Sonraki İçerikХэкум И Макъ -Anavatanın Sesi – Ocak 2020
Yaşar Güven
1958’de, Düzce Köprübaşı Ömer Efendi Köyü’nde doğdu. 1980 yılında İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Üyesi olduğu Gemi Mühendisleri Odası’nın (GMO) 50. yıl ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin (İKKD) 60. yıl Andaç çalışmalarının editörlüğünü yaptı. Her iki kurumun yönetim kurullarında görev aldı. Kurucusu olduğu firmada iş yaşamı devam ediyor. 2005 yılı aralık ayında yayın hayatına başlayan Jıneps gazetesinin kurulduğu tarihten itibaren yayın kurulu üyesi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz