Abhaz halkı savaşın ilk günlerinde…

0
890

“Аԥсныжәлар аибашьра раԥхьатәи амшқәа, адунеи ҳаҟәыҭханы (абстрагирование) ҳашынхаз ирхашҭӡом,ирхамышҭроуп. Урҭ амшқәа раан, Кафкас Ажәларқәа Рконфедерациа иалахәыз мацара, хатәгәаԥхарала,ашьхақәа шьапыла ирхыҵны ацхыраара ҳарҭеит,иҳавагылеит, иҳахьӡеит.”
Сҭанислав Лакәаба.

“Abhaz halkı savaşın ilk günlerinde dünyadan nasıl tecrit edildiğini hiç unutmayacak. İşte o günlerde sadece Konfederasyon gönüllüleri dağları aşarak yardımımıza yetiştiler.”
Stanislav Lakoba
14 Ağustos 1992, Abhazya

Çeviri: İrfan Ahocba (Ирфан Ахәаҷба)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz