Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Щыгъуэ псалъэ

“Кавказымрэ хамэщI щыпсэу адыгэхэмрэ”, “Шэрджэсым къыщегъэжьауэ Америкэм нэс”, “Адыгэ Хабзэ”, “Къэхъуа псом я лей унэидзыхьэ”, “Адыгэ тхыдэмрэ литературэмрэ” тхыгъэшхуэхэр зи Iэдакъэ къыщIэкIа, дуней псом щыцIэрыIуэ адыгэ жылагъуэ лэжьакIуэ, тхакIуэ, тхыдэтх Натхъуэ Къадыр дунейм ехыжащ. И унагъуэм, и Iыхьлыхэм, и благъэхэм дахуогузавэ, гуауэр ящызыгъэгъупщэн Тхьэм къаримыт!

Yazarın Diğer Yazıları

Etno Park’tan (Apsnı Park-Abhazya) kareler…

Geleneksel bir evden detaylar      

Иаҕан Дениз далырхит

Ҭырқәтәыла, Хәажәкырамза 31 Амҽыша аҽны алхрақәа рзы, збжьызҭиыз 48.256.117 алхҩы, хәы шқәса рзы аҭыҧынтәи наҧхгаҩцәа алырххьан. Алыхрақәа раамышьҭазь, аҿагылара ҟазҵаз рдҵаалара иахәаҧшыз Алхра Ҳаракы...

Ахақәыиҭра & Рирашье Ансамбл

Исҭанбул Аҧсуа Культура Хеидкылаҿы зҽазыҟаҵара иаҿу Ахақәыиҭра & Рирашье Ансамбл, 7 нтә 77 ахь ахҳәоны, Рашәарамза 8 амш, Қозиаҭаҕы Культура Сентр аҿы асцена иқәгылт.

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img