Çerkezfındıcak DOKDER

0
1367

Erbaa ve çevresinde siyanürle altın arama izni verilmesine tepki gösteren ve ‘Çerkezfındıcak Köyü Yok Olmasın… Siyanürsüz Erbaa’ başlıklı bir imza kampanyası başlatan Çerkezfındıcak sakinleri 11 Ocak’ta “Çerkezfındıcak Köyü Doğa ve Çevre Koruma Derneği”ni (Çerkezfındıcak DOKDER) kurdu.

Kuruluş bildirimi

Çerkezfındıcak Köyü Doğa ve Çevre Koruma Derneği; Çerkezfındıcak Köyü sakinleri ile üyeleri açısından Çerkezfındıcak Köyü meskun mahal, arsa, arazi, bağ, bahçe, mera, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini, Sakarat Yaylası, Boğalı Yaylası, Kelkit Havzası ve çevresinde oluşmuş olan ekolojik yaşamı, doğal varlıkları, kültür varlıklarını, doğada ve tabiatta bulunan her türlü bitki ve hayvan türlerini korumak, temel insan haklarından olan çevre hakkını düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde Dünya ve insanlar açısından kabul edilemez ve sürdürülemez nitelikte çevre sorunlarına sebep olan her tür idari ve/ veya özel işlem, eylem, karar, uygulamaya karşı, her tür meşru ve yasal etkinliklerde bulunmak, gerçek ve/veya kamu/özel/tüzel kişiliklerine karşı her tür hukuki girişimlerde bulunmak, sürdürülebilir ve ekolojik yaşamın savunuculuğunu yapan bir hukukun gelişimine katkıda bulunmak, Anayasa’nın “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” ve Çevre Kanunu’nun “Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir” hükümleri gereği çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Derneğimiz amaçları doğrultusunda TC Anayasası’nın 56. Maddesi (Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devlet’in ve vatandaşların ödevidir) ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği tüm yasal haklarını kullanarak amaçları doğrultusunda çalışmalarını yürütecektir.

Web sitesi: https://www.cerkezfindicakdokder.com/
Facebook: Çerkezfindicak Köyü Doğa Ve Çevre Koruma Derneği
Twitter: @CerkezfD
Instagram: cerkezfindicakdokder
YouTube: Çerkezfındıcak Dokder

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz