Гъэтхапэм и 14-р Адыгабзэмрэ Адыгэ Тхыбзэмрэ Ямаф

0
1383

Адыгэ просветителэу Бырсэй Умар зэригъэпэшыгъэ «Черкес Тхыпхъэхэр» зыдэт тхыбзэр, Гъэтхапэм и 14-м 1853-рэ илъэсым Тбилиси къыщдигъэкIыгъ. Ащ къыхэкIэу Гъэтхапэм и 14-р Адыгэ республикэм Адыгабзэм имафэу щыхагъэунэфыкIы. Адыгабзэмрэ Адыгэ Тхыбзэмрэ ЯмафэкIэ тышъуфэгушIо!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz