ЖьоныгъуакIэм и 21-рэм улъэпкъыныр

1
1602

Илъэс пэпчъ ЖъоныгъуакIэм и 21-рэм илыузхэр псыхьохэм къытфыздахьых… КъахакIэх типсыхэм…

Илъэс къэс ЖъоныгъуакIэм и 21-рэм ЧеркесхэмкIэ къэушIункIы Хы пстэур.

Хы ШIуцIэу мэхъух.

Илъэс 157-рэ зызщидгъэнагъэ ти къушъхьахэм, Эзиди ышъхьа зыкIихьажьыгъэ Щенгал Къушъхьау тащэхъу тэ жъоныгъуакIэхэм…

ЧIыунэм нэкIым щилIыкIыгъэ Хьакуцу кIэлэцIыкIухэм япцIэмамэ макъэхэр, щызэпэджэжьы Дерсим ит Лачь ЧIыунэм.

Шъэожьый хыеу Айлан тэхъу тэ хыныбэр-хынэпкъхэр псэнчьэу тикушъэу.

Хьалепче тыпсэ щытэты.

Хьадэгъо гъогухэм ащзэтещэ хэхэсхэр. Кьыблэ Хы Мыраморнэ и шъолырэм шъхьахьыжьэу зику зэкIэзышIэжьырэр тэры, Эрзурум зэрагъэбгынагъэ Ермэлхэри…

ЖъоныгъуакIэхэм тэхъу Палестин; тикIэджыбхэм арылъ мыжьохэр тэкъузых тIагухэр лъык1элъыпсэу.

Къэтэухъурэяхьых пчъэгушхохэр тIапэхэр зэрэIыгъхэу, хъурджанэ зэрыдзэу.

ЗигукIае зэхамышIэрэ, ибзэ захамыIорэ. Инеущэ шIункIым хаушъафэрэ лъэпкъ тэхъу тэ.

«Тэри тышыI» зыIохэрэм яджэмакъэ тэры зэхэзыхырэр. Лъэпкъ пэпчь щыщ лъэпкъ, язы жьы къэщэгъу, зымакъэ адэхъурэр тэры.

КъэкIощт мафэ, тиорэдхэр тигъусэу тикъушъхьахэм такъшышъхъэжьыщт.

КъэкIощт мафэ; зэмышъогъу хэбзабэу, зэхэт мэкъабэу мэзышхоу тыкъэкIыжьыщт.

 

Адыгабзэм езгъэкIугъэр МэфэшIукъо Щенгюл

 


Yazının Türkçesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

21 Mayıs’larda halk olmak

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz