Бейликдюзю дэт Черкес Льэпкь Гьэкlодым и Шlэжь Мыжьосын ыдэжь тыщзэlокlэ…

0
495

Черкес Културэм и Уне, Жьоныгьуакlэм и 21-рэ Черкес Льэпкьгьэкlод ыкlи Хэкур Ягьэбгынэным и Шlэжь зэхахьэ Жьоныгьуакlэм и 20-м Бэрчэшхо пчыхьам сыхьатыр 20.30-рэм, Бейликдюзю Черкес Льэпкьгьэкlод ыкlи Яхэку Ягьэбгынэн и Шlэжь Мыжьосын ыдэжь Шьыгьо Шlэжь зэхахьэ щыlагь. 

Ар «Нартхэм ямашlо зэкlэдгьэблэн мамыр ыкlи зэфэныгьэ тызэрэфаер зэрэдунаеу зэхядгьэхыщт» гущыlэхэмкlэ рагьэжьагь. Бейликдюзю и Мерэу М. Мурат Чалык, КАФФЕД-м итхьаматэу Прф. Др. Шэуджэн Умит Динчер, Кьушьхьа Догьан Езден ыкlи Черкес Културэм И Унэ иунэшlошlэу Ёмер Чёток кьызээгущыlэхэм ыуж, Орэдыlо цlэрыlоу Таймэз Гюлджан гьыбзэхэр кьыlуагь. Шьыгьо шlэжь зэхахьэр льигьэкlотагь кьэнэтlэхэс мыжьосыныр зэlэпахызэ зэрагьэгьунагьэм. Сурэтышlэ ыкlи сурэттех lэпэlасэхэу Эрсем Фатих, Думэныщ Фэрид ыкlи Кутлу Фарук яlэшlагьэхэм якьэгьэльэгьонэу гупчэм щызэхащагьэм цlыфыбэ акlэрыхьазэ япльыгь. 

Адыгабзэм езгъэкIугъэр: МэфшIукъо Щенгюл 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz