«Нарт Мифалогием Ехьылlагъэу Сурэт Зэнэкъокъур»

0
476

Шамил ыцlэ зыхьырэ фондэу «Фонд Оброзавания и Култура» макъэ къегъэlу: «Нарт Мифалогием Ехьылlагъэу Сурэт Зэнэкъокъу» зэхищэнэу.

Ащ хахьэх коппютеркlэ шlыгъэ сурэтхэр, зэрэхабзэу сурэтшlыгъэхэр аштэщтэп. Хэлэжьэн фитхэр: ыпэкlэ зэнэкъокъухэм ахэмылэжьагъэу шlухьафтын къэзымылэжьыгъэу, шъо зэфэшъхьафхэмкlэ шlыгъэхэр арых Зыныбжь 16-м шlокlыгъэ яlэпэlасэхэу Тыркуем ыкlи lэкlыб къэралхэм ащыпсэухэрэм сурэтитlу мынахьыбэу, lоныгъом и 15-м, сыхьатыр 17.00 нэсэ къагъахьын фае.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz