Бзэхэм афэгъахьыгъэ дунэе зэфэсхэр

0
406

Станбул Билги Университетым Инджылызыбзэ ыкlи Литературэ Фкултетым хахьэрэ Лаз Иниститутымрэ Станбул Кавказ Хасэмрэ зэгъусэу научнэ конфренцие зэхащагъ. Ар зыдэщыlагъэр, Станбул Билги Университетым Сантрал зыфиlорэ лагерыр ары. 

«Теоритеческий Дунэе Бзэшlэныгъэ ыкlи Кавказ Бзэхэр» зышъхьа конфренцир Мэкъуогъум и 18-19-мрэ мэфитlо кlуагъэ. 

Ащ хэлэжьагъ шlэныгъэлэжьэу Париж Университетым и Прф. Леа Нащ ыкlи къэралыгъо зэфэшъхьафхэм къарыкlыгъэ шlэныгъэлэжь нэбгырэ 18 хэлэжьагъ. 

«Кlодыжьын Щынагъо Къызшъхьащыт Бзэхэм Афэгъахьыгъэ Семпозиюмым» доклад къышlыгъ, Кембриджский Университетым щезгъаджэхэу Прф. Доанна Ситаридоу доклад шъхьаlэ къышlыгъ, Кlодыжьын Щынагъо Къызшъхьащыт Дунэе Бзэхэм афэгъахьыгъэу. 

Мэкъуогъум и 20-м 2022-рэм щыlагъэ Семпозиюмым къэралыгъо зэфэшъхьафхэм къарыкlыгъэ академик 23-рэ къыщыгущыlагъ. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz