Къалэу Балыккесир-Маняс тхьаблэу Тепеджик дэт къэхалъэм хэлъ

0
402

Джырандыкъо Бэрзэдж Хьаджэм икъэу агъэкlэжьыгъэм зэхахьэ щыlагъ. Мэкъуогъум и 11-м щыlагъэ зэхахьэм, Джырандыкъо Бэрзэдж Хьаджэм иищыlэныгъэ гъогу зытетхагъэ мыжьо къэнэтlэхэс къызэlуахыгъ. Къалэм иунэшъошlэу Корай Челик, къэм игъэкlэжьын пае депутатхэмрэ Адыгэ Хасэхэмрэ зэрадэлэжьагъэр, Балыккесир къэлэ администрациемрэ Маняс дэт Орханлы Черкес Засэмрэ инэу яшlуагъэ къызэрагъэкlуагъэр игыщыlэхэм къащхигъэщыгъ. 

Икъорэлъфхэм ащыщэу Асым Бэрзег, Хэкум рахыгъэ етlэ lэбжым Джырандыкъо Бэрзэдж Хьаджэм икъэ тыритэкъуагъ. Джащ фэдэу, Хьаджэр зыщагъэтlылъыжьыгъэ Тепеджик хьаблэм иятlэ щыщ етlэ lэбжыби Хэкум къахьыщт. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz