Бзылфыгъэм иlэшlагъэ

0
365

Анкара изыхьаблэу Чанкая и Администрация бзылъфыгъэхэм лэжьапкlэ къалэжьын фэшl фестивалэу «Бзылъфыгъэм Иlэшlагъэ» зыфиlоэрэр Зафер Парк щызэхищагъ.  

Мэкъуоъум и 24, 25, 26-рэ мафэхэм зэlухыгъагъэ Фестивалым къошъохэр къыщагъэлъэгъугъ, орэдхэри къыщаlуагъэх. Ащ хэлэжьагъ Анкара Черкес Хасэм хэт «Черкес Лъэпкъ lэшlагъэхэм я Унэ» зыщызгъасэхэрэм яlэшlагъэр хэлэжьагъэх. Лъэпкъ lэшlагъэхэмкlэ егъэджакlоу Бэданэкъо Мелеч ахэр регъаджэх. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz