«Гъашlэм» и Шlухьафтын

0
354

Адыгэ Хэкур зызэхащагъэр илъэси 100-рэ зэрэхъугъэм ипэгъокlэу «Шlу Усэлъэгъу Адыгей» зышъхь филм кlэкlхэм ятехын зэнэкъокъум зэхащагъэм Пщыгъотыжь Мыхьамэд Демирал тырихыгъэу «Гъэашlэ» зыфиlорэ филмым Татарстан апэрэ чlыпlэр къыщдихыгъ. 

lоныъом и 7-11-рэ мафэхэм «Казан я 18-рэ Дунэе Быслымэн Филм Кlэкlхэм Яфестивал» Татарстан щызэнэкъокъугъэ филм 40-м Пщыгъотыжь Мыхьамэд тырихыгъэр «Филм Кlэкlхэр» зыфэгъэзагъэ лъэныкъом и анахь декументалнэ филм дэгъухэм ахэлъытагъ. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz