КАФФЕД-м Имычэзыу Зэфэсэу Зэхищагъэр

0
250

Кафказ Хасэхэм я Федерацие (КАФФЕД) и Хэсашъхьэ, (ДАХ) Дунэе Адыгэ Хасэм зэрэхэт шlыкlэм фэгъахьыгъэ уставым зэхъокlыныгъэ фэшlыгъэным ехьылlагъэу, lоныгъом и 22-23-рэ мафэхэм зэфэсэу зэхищагъэр Анкара ТЕС ИЩ зыфиlорэ упчэм иунэшхо щыкlуагъ.  

ДАХ-м зэрэхэтым фэгъахьыгъэу зэхэгущыlэжь ыкlи мэкъэ тынхэм къызэрагъэлъэгъуагъэм, ДАХ-м зэрэхэт шlыкlэр джыри зэ ауплъэкlужьын, щыкlагъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэу КАФФЕД-м иlунэшlошlыхэм фитныгъэ яlэ хъугъэ. 

Кавказ Хасэхэм я Федерацие и Тхьаматэу, ьудицинэ шlэныъэхэмкlэ Доктор Префосер (Шэуджэн) Умит Динчер, Каффедым и Хэсашъхьэ зэlукlэ къызщэгущыlэм, ДАХ-м итхьаматэу Хьаути телефонкlэ зэрэдэгущыlагъэр, Хэкум зихьакlэ шlу зэремыжэрэр, гущыlэ дыскlэ кызэрэдэгущыlагъэм ышъхьа къырихыгъ. 

Мы гущыlэхэм ауж, Каффедым хэт хасэхэм ялlыкlохэм Хьаути аумысыгъ, КАФФЕД-м и Тхьаматэ ыкlи Адыгэ-Черкес лъэпкъым ыпашъхьэ, игущыlэхэр зэкlихьажьынхэу, «къысфэжъугъэгъу!» Къариlонэу джэпсалъэ фатхыгъ. 

Уставым и апэрэ сатыри 4 къытырэ унашъохэм язэхьокlын яхьылlагъэ мэкъэтынхэм ауж, КАФФЕД-м и Унэшlошlыхэм, шъхьи 4-м зхьокlыныгъэ афэшlыныр зэкlахьажьыгъ, ащ дакlоу зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм агъэхьа зырыъэ зэхьокlыныгъэр зытеущыlэщтхэм (павестский дня) ахахыжьыъ. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz