Концерткlэ яlофшlэгъу уахьтэ рагъэжьэжьыгь

0
336

Анкара Черкес Хасэм иlофшlэгъу Чьэпыогъум и 29-рэм ригъэжьэжьыгь. lэнэ шыхыныъом зыхаlэхэм ыуж зэlукlагъэхэр lоф зыдашlэнэу гухэлъэу яlэхэм тегущыlагъэх, lэнатlэхэр зыфагъэшъуашагъэхэр, пшъэрылъхэр агъэнэфагъэх.

Зэlукlэр къагъэкlэрэкlагъ «Бадин» зыфиlорэ пщыналъэ купым орэдхэу къаlуагъэхэм. Анкара Черкес Хасэм иlофшlэныкlэ зыщригъэжьагъэ зэфэсым, Нахьыжъхэу, ныбжьыкlэхэу Хасэм хэлажьэхэрэр щызэlукlагъэх.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz