«Черкес бзэхэм ащыщэу Адыгабзэр»

0
271

«Лис тхылътедзапlэр», Уажегех Амед (кь. Диярбакыр Литературэм и Унэ) ыкlи Диярбакыр Искуствэхэмкlэ Гупчэр (ДИГ) зэгъусэу Литературэ Зепеохэм я 4-рэ зэхахьэ Чьэпыогъум и 28-рэм зэхащагъ. 

«Гум Къышlошlырэ Бзэмрэ Шъыпкъэмрэ» зиджэмакъэ зэхахьэм, тхакlо ыкlи усакlо нэбгырэ 70-рэ къыугъоигъ. «Черкес бзэхэм Ащыщэу Адыгабзэр» зыфиlорэ лъэныкъом къыщыгущыlагъ гъэзэтэу Жьынэпсым иlофышlэу Хьажьбэвыкъо Эрдоган Иылмаз. Адыгабзэм Анатолие шъолъырым (ащ Адыгэхэр бэу щэпсэу) щикъыкlугъэ гъогум къытегущыlагъ, Адыгабзэм фэгъахьыгъэу гущыlэ зэпеоу зэрахьэхэрэм анаlэ тыраригъэдзагъ. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz