Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Закаев Ахьмад бехкевина Нохчийчохь

Нохчийн оппозицин блогер Абдурахманов Тумсо вийна хила мега къобалйанзачу Ичкерин урхаллин куьйгалхочо Закаев Ахьмада, аьлла дІахьедира ЧГТРК “Грозный” телехьожийлан директоро Ахмадов Чингиза. 

Закаевс куьйгалла деш йолу ЧРИ-н урхалла низамехь йац бохуш Абдурахмановс дина хиллачу дІахьедаршца доьзна цо и, амма цхьа а тоьшаллаш ца далийна. Делахь а, Абдурахманов дукха шерашкахь дуьйна Кадыров Рамзанан критик ву, республикан парламентан спикеро Даудов Мохьмада чІир кхайкхийнера цунна, республикан куьйгалхочун дех лаьцна дешнаш аларна. 

Лахьан-баттахь Абдурахмановс “Нохчийчоьнан Аз” политикан парти кхолларца доьзна хила мега и вийна боху хаамаш, аьлла хета Ахмадовна. 

“И хиллачул тІаьхьа кхо кІира даьлча Закаевс шен агІончийн гулам цхьанатуьйхира, цигахь Закаевн берриг критикаш низамехь боцуш лерира”, – дІахьедира нохчийн пачхьалкхан телеканалан куьйгалхочо, иштта билгалдаьккхира, Закаевс кІирнахь реакци ца йора Абдурахманов вийна бохучу хаамашна. 

ЧРИ-н урхаллин арахьарчу премьеро Ахмадовн дешнашна комментари ца йина. ГІуран-беттан 6-хь “Киев” телеканалана интервью йелира цо, цигахь элира, Абдурахмановн лелар вуно лазаме ду Кадыровна а, цуьнан гонна а, шайн аьтто хилча, кадыровхошка и “дІаваккхалур вара” аьлла цо. Закаевс дагадаийтира, Абдурахманов Оьрсийчуьра дІавахара, Нохчийчоьнан куьйгалхочун гергарчу стагаца дов даьллачул тІаьхьа. 

Швецихь Абдурахманов Тумсо вийна аьлла тІечІагІбаза хаам гучубелира къобалйазчу Ичкерин цхьахйолчу телеграм-каналан агІонехь гІуран-беттан 1-чохь. Цул тІаьхьа, гІуран-беттан 5-хь Кадыровн критик верах лаьцна дуьйцура 1ADAT телеграм-канало а, иштта и хаам арахийцира нохчийн диаспоран хьалханчех цхьаъ волчу Масхадов Анзора. Кавказ.Реаллино дахьийтинчу кехатна деллачу официалерчу жоьпехь Швецин полицино тІе ца чІагІбира, йа харц ца бира Абдурахманов верах лаьцна хаамаш. (radІomarsho) 

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Yazarın Diğer Yazıları

Акәашаратә проект

Акәашаратә проект Eytsikәashow раԥхьатәи аконцерт мҩаԥысит аҳәынҭқарратә филармониаҟны лаҵарамза 2 рзы. Аиндаҭлараҟны актәи аҭыԥ иазықәԥоит 14 гәыԥ, аҳамҭа хада 450 000 мааҭ ыҟоуп. Акомандақәа азыҟарҵоит...

Аҧсны азыҟазаашьа

Кафкас Хеидкылақәа Рфедерациа (КАФФЕД), Мшаҧымза, Аҧсны азыҟазаашьа темас иаҭаны, интернет хархәарала алацәажәара еиҿнакааит. ҚАФФЕД ахада Унал Улучаи, ахада ихаҭыҧуаҩы Муҳаррем Саран, Маӡаныҟәгаҩы Омер Аҭалар,...

Ҭырқәтәылатәи Аҧсуаа ирызку арапорт

Кафкас Хеидкылақәа Рфедерациа (ҚАФФЕД) Аҧсны Аусазуыра Агрупа алахәҩы Елчин Башьол, Ҭырқәтәылатәи Аҧсуаа ирызкны лҭҵаара инамаданы илҩыз арапорт, Жәларыбжьаратәи Ажәлархәыҷқәа Рзиндырра Група (Minority Rights...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img