‘Ти гухэкlхэм абзэ зы бзэ’

0
13

Бзэхэм Якъэухъумэн Лыплъэрэ Декументхэм Язгъэкlурэ ыкlи Зэлъызгъэlэсырэ Хьытыум (ДХИБРА) Мэзаим и 21-рэ Дунае Бзэхэм Ямафэу зэрэщытым къыпкъырыкlэу, Мэзаим и 6-м 2023-рэ илъэсым къалэу Кахраманмаращ зигупчэ чlыгу сысынхэм ауж тигъыбзэхэм абзэ зэфэшъхьафхэми тигухэкlхэм абзэ «зы бзэ». Бзэхэм Якъэухъумэн Лыплъэрэ Декументхэм Язгъэкlурэ ыкlи Зэлъызгъэlэсырэ Хьытыум (ДХИБРА) Мэзаим и 21-рэ Дунае Бзэхэм Ямафэ ти бзэхэмкlэ мы лэжьэшхор зэдэтэгощы; чlыгу сысыным хэкlодагъэхэм апсэ шъхьашъэ афэтэшlы… ыlоу джэпсалъэ къыгъахьыгъ.

ДХИБРА ащ нэмыкlэу, «Чlыгу сысыным хэкlодагъэхэм апсэ шъхьашъэ афэтэшlы» зыфиlорэ гущыlэхэр Курдыбзэ, Зазахэм абзэ, Арапыбзэ, Къохьапlэ, Ермэлыбзэ, Боснияхэм абзэ, Къохьапlэ/Къокlыпlэ, Адыгабзэ, Грузиныбзэ, Осэтыныбзэ, Щэщэныбзэ, Лазыбзэ ыкlи Абхьазыбзэкlэ зэдзэкlыгъэу къыхаутыгъэх.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz