Адгьылҵысра ааигәара

0
37

Алан Фонд’и, Исҭанбул Абхаз Қулҭура Ахеидкыла ахаҭарнақцәа, Мшаҧы мза иалагӡаны, адгьылҵысра аҭыҧқәа рхьы ицаны, Адана, Марашь, Ҳаҭаи, Исқьендерун ирыҵаркуа 30 қҭақәа’ки, 4 хеидкылак ирҭааит. Аиҧыларақәа уны,ахеидкылақәа, амуҳҭарқәа рла аус еицауны, кыр згу ирхьыргыӡит.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz