Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Meclis’e Çerkes gerek

2015 yılı genel seçimlerindeki yaklaşımımız

Bu seçimler Çerkesler için milat olmalı

2015 Türkiye Genel Seçimleri özelinde bir araya gelerek sivil bir seçim inisiyatifi kuran Çerkesler, “Talep ve İlkeler” doğrultusunda çağrıda bulundu.

Yeni Türkiye’nin yeni güvenlik yasalarıyla, herkesin ‘olağan şüpheli’ haline geldiği, bireysel hak ve hürriyetlerin tehdit altına girdiği, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün neredeyse darbe dönemlerine eşdeğer oranda baskı altına alındığı bir siyasi iklimde, yeni bir seçim dönemine giriyoruz.

Ve bir kez daha kimi kanaat önderlerimiz, kimi örgütlenmelerimiz ilkeler ve talepler çerçevesinde değil; siyasi eğilimlerine, yakınlık derecelerine, politik hesaplarına ya da çıkar ilişkilerine göre, açıktan ya da dolaylı bazı adaylara destek isteyecekler. Veya yine ilkeler toptan çöpe gönderilip “Bütün Çerkes adaylara destek verelim” demeye devam edecekler.

Tam da bu noktada, Türkiye’de 17 kez genel seçim yapıldığını, bütün seçimlerde bir veya daha fazla sayıda seçilmiş Çerkes adayın olduğunu ve bu adayların kendi kimlik ve kültürleriyle, ulusal sorunlarıyla ilgili nasıl bir performans gösterdiklerini hatırlamakta yarar var.

Oysa artık, kimliğiyle, kültürüyle ve diliyle varlık-yokluk savaşı veren Çerkeslerin, Meclis’te Çerkes kimliği ile kendisini temsil edecek vekillere, siyasi denklem içinde es geçilemeyecek bir baskı unsuru olabilmek için güçlü bir toplumsal ses olmaya ihtiyacı var.

… Sandık Başına Giderken, Çerkeslerin Ölçütü Ne Olacak, Ne Olmalı?

…Bağımsız bir duruşla; kimlik mücadelesinin gereklerini yerine getirebilecek adaylarda ısrarlı olmalı, hatta bu seçimleri kendimiz için bir ‘milat’ sayarak kendi adayımızı çıkartmak için mücadele etmeliyiz.

Yani bu kritik soruya yanıtın; Çerkes halkının kimlik ve kültürüne sahip çıkmadaki kararlılığı kadar, bu kararlılık çerçevesinde oluşmuş “İlkeler ve Talepler Manifestosu”yla verilebileceğini düşünüyoruz.


Kamuoyumuza açık çağrı

Seçimlere dair beklentilerinizi, önerilerinizi, yorumlarınızı, yazmak istediğiniz her şeyi; bir cümleyle, bir paragrafla, daha fazlasıyla bizimle paylaşın. Paylaşım anından itibaren web sayfamızda, sonrasında mayıs sayımızda paylaşalım. Taleplerimizi, ilkelerimizi birlikte oluşturalım, yenileyelim. Her birimiz karşılıklı ne düşündüğümüzü bilirsek en azından oy verme aşamasında ortaklaşa inisiyatif geliştirebiliriz.


Taleplerimiz

 • Çerkes olarak, varlığımızın ve kültürümüzün resmi düzeyde tanınması,
 • Dilimizin ve kültürümüzün asimilasyona karşı korunması için başta anadilde eğitim hakkı olmak üzere kültürel ve demokratik haklarımızın verilmesi,
 • Mevcut kültürel değerlerimizin kayıt altına alınabilmesi, korunabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için gerekli bilimsel çalışmaların yapılması, bunun için ilgili bakanlıklarca bütçelerin ayrılması,
 • Anavatan Kafkasya ile sürgün dolayısıyla kopartılan tarihsel bağlarımızın daha güçlü kurulabilmesi için çifte vatandaşlığımızın önündeki engellerin kaldırılması,
 • Çerkeslerin 19. yüzyılda yaşadıkları soykırım ve sürgünün tescili,
 • Abhazya’ya doğrudan ulaşımın sağlanması,
 • Abhazya’nın bağımsızlığının tanınması,
 • Güney Osetya’nın bağımsızlığının tanınması.
 • 1994 ve 1999 savaşları sonrası Türkiye’ye gelen Çeçenlere mülteci statüsü verilmeli, insanca yaşam koşulları sağlanmalı, faili meçhul cinayetler aydınlatılmalıdır.

 

Taleplere eklenmesi için bir öneri

Türkçe dışındaki diller için anayasa ve yasalardaki mevzuatın yeniden düzenlenmesi talebine bağlı olarak; Milli’si çıkartılıp bakanlığın adı ‘Eğitim Bakanlığı’ olsa, bakanlık bünyesinde Türkçe dışındaki her dil için ayrı çalışma komisyonları kurulsa ve bu komisyonlar bu dillerin kendini yeniden üretebilmesi için dil gruplarının kurumları ve akademik çevrelerle eşgüdümlü çalışma pratikleri geliştirebilse.

 

Milletvekili adaylığı için ilkelerimiz 

 • İnsanlığa karşı, nefret, ırkçılık, ayrımcılık, şiddet suçu işlememiş olmak,
 • Demokrasiye, insan haklarına ve çok kültürlülüğe saygılı,
 • Çerkes kimliği ve kültürüne dair talepleri öne çıkaracak ve her zeminde savunacak,
 • Hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkelerine saygılı,
 • Diğer halklara saygılı: Halkların eşitlik, özgürlük ve dostluğu için çalışan,
 • Ezilen, ötekileştirilen bütün kimliklerle dayanışma gerekliliğini savunan,
 • Eşitlik, özgürlük ve adaleti temel alan demokratik anayasa yapılmasını savunan,
 • Devletin laikliğini savunan ve bütün inançlara eşit mesafede duran,
 • Çağdaş, laik eğitim politikalarını savunan, sınavsız, parasız, eşitlikçi eğitime evet diyen.

Değişen bir durum var mı?

Geçmiş manşetlerimizi ve yazılarımızı değerlendirip ‘değişen bir durum var mı’ diye sorduk kendimize. Elbette geçen sürede pek çok şey değişti ancak bizim sorumuz ülkenin durumu ve Çerkeslerin kahir ekseriyetle ortaklaşacağı Çerkes kimlikli vekil adayı/adayları olup olamayacağına dair.

“Çerkes aday adayı” haberleri geliyor peşi sıra sosyal medyadan. Aday adayı Çerkesler, partilerinin onlarca oy pusulası olarak gördüğü üyelerle bir araya gelmek için derneklerimizle irtibat kuracaklar, fotoğraf verecekler. Partilerinin oy potansiyelini artırabilecekleri oy pusulalarını kamuoyu ile paylaşacaklar. Aday olabilme yarışına girecekler. Çerkeslerden, muhtemelen partilerinin tüzüğünde yazılanları dahi bilmeden destek isteyecekler. Örneğin parti tüzüğü Türk’ten başka etnik kimlik tanımaz, partinin yetkili ağızları bütün demeçlerinde bunu vurgular, hatta ‘ne mozaiği ulan’ der, ama o partilerden Çerkesler aday adayı olur, sonra da Çerkeslerden oy isterler. Yaman bir çelişki. Bu anlamıyla oy verilmemesi gereken partiler kendilerini net olarak işaret etmektedir.

 

Sorularımız olsun…  

Aday adayı kişilere ve başvurdukları partilere sorularımız, yanı sıra Çerkeslerin tartışmasız ortaklaşabileceği taleplerimiz olsun. Soruların yanıtlarına ve taleplerimize yaklaşımlarına göre kararımızı gözden geçirelim.

Aday adayına:

-Biyolojik olarak Çerkessiniz, partinize başvuru yaparken CV’nizde diğer kimliklerinize ek olarak Çerkes kimliğinizi de belirttiniz mi?

-Çerkeslerin soykırım ve sürgünü sembolik tarihi 21 Mayıs’a ve olası diğer Çerkes taleplerine dair partinizden bir talebiniz olacak mı?

-Partinizin tüzüğünde Türk dışındaki etnik kimliklere ve anadillerine yönelik hangi maddeler vardır?

Partilere:

-Tüzüğünüzde Türk dışındaki etnik kimliklere, Sünni Müslüman dışındaki inanç kimliklerine ve inançsızlara yönelik maddeleri paylaşır mısınız?

-Tüzüğünüzde Türkçe dışında Türkiye’deki anadillere yönelik maddeleri paylaşır mısınız?

-Aday adaylarınız başvurularında CV’lerinde diğer kimliklerinin yanında etnik kimliklerini de ifade etmeleri doğrultusunda özellikle bir teşvik var mıdır?

Kendimize, birbirimize:

-Bir Çerkes olarak anadilimi her yerde konuşabildiğim, anadilimin eğitim dili olabildiği, kültürümü koruyabilmem için okullar açabildiğim, kendi isimlerimi kullanabildiğim, coğrafi yerleri ve köyleri/yerleşim alanlarını anadilimle tanımlayabildiğim ve etnik kökeni nedeniyle kimsenin aşağılanmadığı, sınırlanmadığı ve katledilmediği, bütün halkların eşit ve özgür olduğu bir Türkiye’de yaşamak için ne yapmalıyım?

-Seçimden seçime beni hatırlayan, beni yalnızca oy pusulası olarak görenlere karşı, etnik kimliğime saygı duyacak, taleplerimi dillendirebilecek, hak ve özgürlüklerimi hatırlatabilecek, vicdanın sesi olacak vekil adaylarını diğerlerinden nasıl ayırabilirim?

-1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün yarattığı tarihsel travmanın hatırlanmasını sağlayacak özel gündemli bir meclis oturumu gerçekleştirilmesi, Çerkeslerin çifte vatandaşlık olanağından yararlandırılması gibi taleplerimi oy vermenin açık bir ölçümetresi haline getirmemin önünde bir engel mi var?

Yazarın Diğer Yazıları

“Evvelden Sonra” 18 Mayıs’ta “Bir Yazar, Bir Eser”de

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) “Bir Yazar, Bir Eser” adlı programının konuğu gazetemiz yayın kurulu üyesi Birgül Asena Güven. Güven’in Aralık 2023’te yayımlanan “Evvelden Sonra” romanının...

21 Mayıs’ta “Turnanın Dansı”

Çerkes sürgünü temalı "Turnanın Dansı Film Projesi"nin öyküsünü anlatan belgeselin gösterimi 21 Mayıs Salı akşamı 19.00-20.30 saatleri arasında olacak. Projenin ilk toplantısı 26 Ekim’de Ankara’da...

“Derneklerimiz kültürel temelde örgütlenmeler olmakla birlikte sürgün ve soykırım, anadili, dönüş hakkı gibi taleplerimizin aslında siyasetin konusu olduğu açık”

-Nasıl bir KAFFED/Federasyon/Birlik hayaliniz var? Üye derneklerle ilişkiler, uluslararası kurumlarla ilişkiler, sürgün, soykırım, başta anadili olmak üzere kimliğe ve kültüre dair her konuda nasıl...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img