Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Аҧсабаратә гәыҧыхҭра

Ажәытә аахыс, аизарақәа, аиҧыларақәа ахьыҟало, Аҧсуа Жәлар рзы ихадатәу аӡбарақәа ихьымҩаҧысыз, ҭоурыхла иҭәу Лыхны Ашҭа иҭагыло, 150 шқәса зхазгаз аҭәа аҵла ду, афымца хьархь ала 20 см аҟара иҧҟаны аҧхасҭа азыруит. Аҧсны адеҧуҭаҭцәа иазааҭгылан «аҭоурыхынтә иҭынханы иҟаз, иҧшьо аҵла гәымхарла азныҟәара ажәлар ргәы ҧнажәит. Ари ауаҩра злам азныҟәара иадаҳшәиуеит, Аҧсны Ауаажәлар рцәанырразы патудараны иҳадаҳкылоит» ҳәа иазгәарҭит.

Лыхны Ақыҭа иҟалаз ари ахҭыс инамаданы, Мшаҧы мза 11 рзы ҩыџьа рҳәынҷан, ароуӡәы дҭаркит. Аҵла адацқәа рҟынтә, амыхәқәа рхьы аӡы азныҟәаразы, аспециалисҭцәа, ахошәтәразы Қиҭаиынтә ахошә ҷыда ааддыргит.

Yazarın Diğer Yazıları

“Evvelden Sonra” 18 Mayıs’ta “Bir Yazar, Bir Eser”de

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) “Bir Yazar, Bir Eser” adlı programının konuğu gazetemiz yayın kurulu üyesi Birgül Asena Güven. Güven’in Aralık 2023’te yayımlanan “Evvelden Sonra” romanının...

21 Mayıs’ta “Turnanın Dansı”

Çerkes sürgünü temalı "Turnanın Dansı Film Projesi"nin öyküsünü anlatan belgeselin gösterimi 21 Mayıs Salı akşamı 19.00-20.30 saatleri arasında olacak. Projenin ilk toplantısı 26 Ekim’de Ankara’da...

“Derneklerimiz kültürel temelde örgütlenmeler olmakla birlikte sürgün ve soykırım, anadili, dönüş hakkı gibi taleplerimizin aslında siyasetin konusu olduğu açık”

-Nasıl bir KAFFED/Federasyon/Birlik hayaliniz var? Üye derneklerle ilişkiler, uluslararası kurumlarla ilişkiler, sürgün, soykırım, başta anadili olmak üzere kimliğe ve kültüre dair her konuda nasıl...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img