Черкес сурэтышlэхэм яхьазнэщ

0
170

Кавказ Хасэхэм я Федерацие (КАФФЕД), Черкес сурэтышlэхэм яlэшlагъэхэр зэхэубытагъэу онлаин хьазнэщым ригъэуцуагъ. (КАФФЕД) Културэмрэ Искуствэмрэ и Комиссие хэтхэу Кьанкоч Фериха, Эдизгил Тугче, Таха Юсыф Джан ыкlи Каяоглу Нэзихьа зэрэдэлэжжьагъэхэм ишlуагъэкlэ Черкес сурэтышlэ 67-рэм яlэшlагъэ хэшыпыкlыгъэхэр зэфэхьасыгъэх.

Адырэ сурэтышlэхэм ящыlэныгъэ гъогу нэlуасэ зыщфэхъущтхэ ыкlи яlэшlагъэхэр нэрылъэгъу зэрэхъущтхэм адэлажьэх комиссием хэтхэр.

 https://kaffed.org/cerkes-sanatcilarimiz/

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz