Гум Къинахэр

0
179

Лlыжьым, цlыхубзхэри щысыуэ, хъыбар гуэр иlуатэт. Езэша къыщlэкlынти, моуэ тlэкlу зыщигъэхъэйм къыкlэщlэlукlащ. Зиущэхужри тlысыжауэ, гупым яхэс гуэрэм: 

-Лlо щlыжомыlэр, кхъыlэ нэгъэс! щыжиlэм; 

-Вжэзымlэн уэлей! А къезгъэжьа, щымыlэжыным жыреlэ! жиlэщ жи. 

Къэзыlуэтэжар: Тхьэкъуахъуэ Музеенщ, Узын-яйлэ, Мэкэней щыщщ. Илъ. 83 мэхъу.

Сэмэгумкlэ: Тхьэкъуахъуэ Музеен, КъарэцIыкIу Илкай, Тхьэкъуахъуэ Жаншыр

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz