Anadilde Jineps Aralik 2023 Sayısı Yayında

0
323

Değerli Jineps okurları,

Abazaca, Adigece (Doğu ve Batı Diyalektleri), Çeçence ve Osetçe sayfalarımızın yer aldığı, dijital olarak yayımladığımız anadilde Jineps gazetemizin Aralık 2023 sayısını yayınladık.

Bu sayımızı anavatanda yayımlanan Adıgey Cumhuriyeti’nden Adige Mak, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nden Adige Psale ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nden Çerkes Heku gazeteleriyle ortak hazırladık.

İyi okumalar

 

 

 

 

 

 

Эрджиес университетым и егъэджакlуэ, филологие щlэныгъэхэм я доктор Пащты (Мыжей) Мадинэ «2023 гъэм и фокlадэ мазэм екlуэкlа щlэнзекlуэр си лэжьыгъэ нэхъ гъэщlэгъуэнхэм ящыщ зыт» жыхуиlэм дытепсэлъыхьащ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz