«Тхыдэджхэм и нэмкlэ Мэмлукхэм Я Тхыдэ!»

0
36

Къралыгъуэ щхьэхуэм щыпсэу, тхыдэр зи щIэныгъэ, 24 щIэныгъэлэжым «Мэмлук Тхыдэ»м я еплъыкIэр зухуэхьэсауэ; Мэмлук тхыдэм и кугъэр утыку изылхьэфын упщIэ 20 хуэшиям, къэхутакIуэхэм къыхужаIэжахэр, Прф. Иляс Гокхан-ырэ, ди лъэпкъэгъу, Аслъэнхьэблэ Джыджихэ Др. Рыдван Игъит тхылъыщIэу къыдагъэкIащ…

(Токъмакъ Айдын)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz