Ахатәы бзшәа иалкаатәу урокны

0
54

Милаҭытә Аҵара-Ааӡара Минстырра (MEB) ашколқәа рхьы инанашьҭыз офисиалт аҩымҭақәа рла, иалкаатәу аурокқәа рзын адҵаалара амшқәа иӡбахьан. Уи инамаданы, абжьаратә школқәа 4-5-6-7 тәи акласқәа рҵаҩцәа, 2024-2025 аҵара-ааӡара ашықәс иаҧхьарц ирҭаху иалкаатәу аурокқәа ирызку адҵаалара ҩымҭақәа, Ажьырныҳәамза 30-Жәабранымза 12, 2024 амшқәа рбжьара, ршколқәа рхадарақәа ирырҭит. Зҧсыҭоу (имҩасуо) Бзшәақәа-Аҭыҧынтәи Аҿцәажәақәа инарҭагӡаны, аҵаҩцәа Адыг бзшәа, ма Аҧсшәа иалыркаарц азы адҵаалара ҟазҵо 10 ҩык инареиҳау аҵаҩцәа рла класк ҟаҵатәуп.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz