«Къэрэхьэлъкъыр» зи къежьапӏэ «Адыгэ псалъэ» газетыр 1924 гъэм мазаем и 3-м дунейм къытехьащ. 2024 гъэм мазаем и 3-м илъэси 100-р ирикъуащ. Фэ илъэси 100-р догъэмахуэ.

0
70

«Къэрэхьэлъкъыр» зи къежьапӏэ «Адыгэ псалъэ» газетыр 1924 гъэм мазаем и 3-м дунейм къытехьащ. 2024 гъэм мазаем и 3-м илъэси 100-р ирикъуащ. Фэ илъэси 100-р догъэмахуэ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz