«Политикэ дэд» Карикатюр къэгъэлъэгъон

0
42

Сурэтышlэ цlэрыlоу Хьапакlэ Хакан Экен «Политикэ дэд» зыфиусыгъэ икъэгъэлъэгъон, Гъэтхапэм и 2-м къызэlуихыгъ. Кlэгъкlэлыбзэ зыхэлъ Ямышlыкlэ сурэт гъэтхьыгъэхэр, Анкара Къэралыгъо Зэфэныгъэр (Граждансскэ Права) Лэжьхэм Языкlыныгъэ и Сурэт къэгъэлъэгъуапlэ чlэтыщт. Тхьаумафэр хэмытэу, мафэ къэс гъэтхапэм и 16-ы нэсэ ар зэlухыгъэщт.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz