Станбул Кавказ Лъэпкъхэм аlукlагъ

0
61

Станбул Къэлэ Администрацием «Кавказ Културэм и Зэlукlэшхо» зэхищагъ. Щылэ мазэм и 23-рэ Гъэтхапэм и 3-м нэсэ Еникапы Гупчэм ар щыкlугъ. Адыгэ Абхьаз, Щэщэн, Ингуш, Кэрэщай-Бэлкъар Дагестан, Грузин ыкlи Лазхэр, Кавказ лъэпкъхэм я Хасэ 27-рэ мы програмэм ыпкъ къикlэу апэрэу зы гупчэ щызэlукlагъэх.

«Кавказ Културэм и Зэlукlэшхо» програмыр, Станбул къалэ Администрацием и Тхьаматэу Экрем Имамогду къызэlуихыгъ, Кавказ фолклорнэ купхэм къадэшъуагъ. Зэlукlэм хэхьагъэх концертхэр, lэпэlасэхэм яlэшlагъэхэр, филмхэр, зэдэгущыlэгъухэр, къэгъэлъэгъон зэфэшъхьафхэр, лъэпкъ шхыныгъохэр ыкlи нэмыкlхэм Станбул щыпсэухэрэр Кавказ Културэм нэlусэ афашlыгъэх.

Кавказ чlыгум икlыгъэ орэдхэм я орэдыlохэр сценэм къытехьагъэх, якъэшъуакlохэм Кавказ лъэпкъ къашъохэр Еникапы Гупчьэшхом щагъэжьынчьыгъ. Кавказ лъэпкъ кlэнхэмкlэ академикхэу яшlэныгъэлэжьхэм журналистхэм зэдэгущыlэгъухэр адыряlагъэх. Ахэм ахэтыгъ,Тыркуем и кино компаниеу Ещилчам и актер цlэрыlоу Адыгэу Эдиз Хунрэ актрисэу Эзел Акайрэ, синема искуствэм къатегущыlагъэх. Зэлъашlэрэ Кавказ и моделиерхэу Хьацlыкlу Мадинэрэ, Осэтын моделиерэу Изолда Гогичоварэ щыгъын шъуашэхэу агъэкlэрэкlагъэр моднэр зикlасэхэм апашъхьэ къырахьагъ Лъэпкъ lэшlагъэхэм унагъом щагъэпсэуалъэрэ lэмэпсымэхэр, сурэтшlыгъэхэр, скулптурэхэр зыхахьэрэ къэгъэлъэгъоным мэфиплlым цlыфхэр яплъын алъэкlыгъ. Ащ дакlоу Кавказ лъэпкъхэм яшхыныгъохэр пщэрэхьапlэ зэlухыгъэм щашlыгъэх, цlыфхэр Кавказым и гъомылапхьэ ямышlыкlэхэм ахагъэlагъэх.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz