Дюзджэ Университетым тхылъыкlитlу къыщдэкlыгъ

0
20

Дюзджэ Университетым Истествыннэ Шlэнфгъэхэмрэ Литератырэмрэ я Факултет, Кавказ бзэхэмрэ Културэмрэ я Кафедра хахьэрэ Адыгабзэмрэ Културэмрэ я Гупчэ щезгъаджэхэу Доцэнтэу Др. Долэ Рузана япащэу А1 ыкlи А2 зишъуашэхэр Адыгабзэр зэрэзэрагъэшlэщт ыкlи зэреджэщтхэ тхылитlу къыщдагъэкlыгъ.

Ащ нэмыкlэу, Бзэхэр Зэхэтэу Лъызгъэкlотэрэ Еврупэм и Програмэ ишапхьэхэм адиштэу гъэпсыгъэ тхылъхэр Пчэнтлъэшъу Мамдухь Джэйлан тыркубзэм ригъэкlугъэх. Ахэр Дюзджэ Университетым онлаин тхылъ хьытыум ригъэуцагъэх. Гъэтхапэм и 14-м Адыгабзэм и Мафэ ехъулlэу еджакlохэм ахэр акlэхьагъэх. Джы Тхылъхэр А1 ыкlи А2 шъуашэм илъхэу Дюзджэ Университетым адэлажьэ, зэрегъэпэшых.

Тхылъхэр мы нэкlубгъом итхэу: https://duzce.edu.tr/idari/kutuphane/d2b7/kutuphanemiz-tarafindan-kullanima-acilan-e-kitaplar

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz