«Кавказ Ролиеф Саугъэтыр» къызэlуахыгъ

0
23

Къалэу Дюзджэ ихьишъэ, икултурэ ибайныгъэ джыри зы нэрылъэгъу къыхэуцуагъ. Адыгэхэр нахьыбэу зыщыпсэурэ хьаблэу Iузунмустафа (Бигхьаблэ) «Кавказ Ролиеф Саугъэт» зэIукIэшхокIэ къыщзэIуахыгъ. Гъэтхапэм и 16-м щыIагъэ зэIукIэм, Дюзджэ идепутатхэу Айще Кещиррэ Талих Ёзджанрэ, Дузджэ и Губернатэрэу Селчук Аслан, Дюзджэ кэлэ тхьаматэу Фарук Ёзлю, Кавказ Хасэхэм я Федерация итхьаматэ ыкIи хэсашъхьэм хэтхэр, къэлэдэсхэр хэлэжьагъэх.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz