«Адыгэ Културэ Гупчэр»

0
38

Дюзджэ Арап Чифтлиги зыфиIорэ хьаблэм щагъэуцурэ «Адыгэ Културэ Гупчэр» аухыжьыным фэшI шIушIэ IэпэIэгъу зэхахьэ, мэлылъфэгъу мазэм тIо гъогогъо зэхащагъ. Ащ апэрэр Станбул дэт шхапIэу Майкоп, мазэм и 20-м щыкIуагъ. ОрэдыIохэу Шъынэхъо Бетюл Билгин, Алим Кабард Апща, орэдыIо купэхэу Варарида ыкIи Ощхым Ымакъ зыфиIохэрэр, Пщынэо Купыр, Реджэп Кираз ыгъасэрэ къэшьокIо купэу Тызэгъус ащ хэлэжьагъэх. ЯтIонэрэ пчыхьа зэхахьэр Прф.Др.Эрол Гюнгёр ыцIэ зыхьырэ Културэм и Гупчэу Дюзджэ дэтым щыкIуагъ. ШIушIэ IэпэIэгъу Пчыхьа зэхахьэм кIэух фэхъугъ, Зыныбжь 70-м нэсыгъэхэу, Азар зыфиIоэрэ КъэшъокIэ Купым къатыгъэ концертыр.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz