«Назым Хикмет и Кушъхьафачьэ»

0
36

ТхакIоу сурэтышIэу Айдан Челик «Назым Хикмет и Кушъхьафачьэ» зыфиусыгъэ тхылъыр мэлылъфэгъу мазэм къыдигъэкIыгъ. НатаБене тхылъ тедзапIэм ар щытырадзагъ. Бэ темышIэу Къалэу Измир щыIагъэ тхылъ ермэлыкъым еджакIохэм щафкIэтхагъ. ТхакIом тхылъым щыпхырищыгъэр илъэсищым итэу, щэрыхьищ зычIэт кушъхьафачьэу иIагъэм Назым Хикмет ищыIэныгъэ ублапIэу фишIыгъэр ары.

Кушъхьафачьэр тхыгъэм нахь къыхэщы фэдэми а лъэхьаным тыкъэзыцуахьырэ дунаим зэхьокIыныгъэу щыхъурэ щышIэрэм, заохэм, лэжьэ гукъаохэм, гумэкIыгъохэм, истерический сэмэркъэухэм ащыублагъэу технологием зыкъэзэриIатырэм анэсыжьэу къэIотэкIэ гъэшIэгъон иIэу, байеу зэхэгъэуцуагъ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz