«Санэ Зышъо Хыр»

0
24

«Санэ Зышъо Хыр» зыфиIорэ декументалнэ филмыр режисерэу Нэфынэ Динч тырихыгъ,ар Я 43-рэ Станбул Лъэпкъ Декументалный Филм Фестивалым ыкIи Зэнэнкъокъоу Мэлылъфэгъум и 17-22-рэ мафэхэм щыIагъэм хэлэжьагъ. Нэфынэ Динч Титрехэр зыфиIорэ кино журналым «Режисерхэм КъуаIуатэ» зышъхьа нэкIубгъом тырихыгъэ филмым нэIусэ щыфишIыгъэх, «ЧIыопсым зэхьокIыныгъэу фэхъурэр, ар къызэрэфабэрэр тищыIэныгъэ зэпымыоуу щызэхэтэшIэ, тидекументалнэ филмкIэ мыр зэхэзышIэхэрэм тадэгущыIэн, амакъэ зэхядгъэхыныр ары тызпылъыр» къыIуагъ. Фестивалым и Анахь Декументалнэ Филм Дэгъу зыфиIорэ шIухьафтынэр Баш Берке тырихыгъэ «ЗэпырыкIыпIэ Зэжъу» зыфиIорэм фагэшъошагъ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz