Alaattin Bayram

76 yazı

Yüzleşmek

İnsan hayatı, bildiğimizi sandığımız onlarca, yüzlerce hatta milyonlarca şeyin ötesinde katrilyonlarca kere sonsuz bilmediklerimizle doludur. İnsanın bildiği onca şeyi kazanana kadar nice binlerce yanlışa ‘doğru’ diye sarılmış ve onca yanlışı nadide...

Hamdi Lhaş hikâyeleri

Değerli okurlarım, 2014 Ocak ayından beri yedi yıldır daimî olarak, evveliyatında da 2010 yılından beri Jıneps gazetesinde yazı yazıyorum. Yayın hayatına başladığı ilk sayısından beri de fiilen takip ediyorum. Bana ayrılan...

Çeviri: Yetiş Nerdesin

Çeviri, her dilin edebiyatında geniş yer tutar. Türk Edebiyatı, batılılaşma süreciyle birlikte toplumun her kesimi ciddi anlamda çeviri edebiyatıyla beslenmiş ve önemli ölçüde de hem dil, kültür ve ekonomik vb. yönlerden...

Mûsâ isminin etimolojik yorumuna farklı bir yaklaşım

Uzun zamandır zihnimi meşgul eden kadim isimlerden birisi. Ancak yazma için yeterince bilgiye erişmek ve kendi yorumumuzun da doğruluğundan emin olmak adına yazmayı hep erteledim. Sadece Mûsâ ismi değil, İdris, Nuh,...

Ekmeğin öyküsü

“Yiyeceğini arpa pidesi yer gibi ye.” (Hezekiel, 4. bölüm, ayet 12, Tevrat) Çoğumuz ekmeklik unun hep buğdaydan üretildiğini sanırız. Buğdayın hayatımıza girişi 15. yy olarak kabul edilir. Oysaki insanoğlu buğdaydan önce çavdar...

Xabze sohbetleri “Xabze Medeniyeti” (2. Bölüm)

Şehir (medeniyet) kültüründe kalkınmış toplumlar yani medeni toplumlar, medeniyet kavramını, civilization kavramını artık sadece şehirlere değil şehirden gitgide köye doğru yaygınlaştırmışlardır. Özellikle, Sanayi Devrimi’nden sonra böyledir. Sanayi toplumunu aşmış olan toplumlar...

Xabze sohbetleri “Xabze Medeniyeti”

Toplumların; insanların oluşturdukları kalabalıklar olduğunu bilirsiniz. İnsanoğlu yeryüzüne geldiği günden beri bir arada yaşamaktadır. Bu birliktelik süreci içerisinde oluşan toplumlar çeşitli nedenlerle uzun zaman yolculukları içerisinde yeryüzüne yayılmıştır. İnsanlar farklı zamanlarda,...

Adigelerin (Çerkes) şehirle imtihanı

Geçmişte gazetemizde yayımlanan çeşitli yazlarımda medeniyet (civilization) konusunu işlemiştim. Zaman zaman da farklı yazılarımda da konuya değinmişliğim olmuştur. 9 Nisan 2020 akşamı Şimali Gençlik ile YouTube adresi üzerinden yaptığımız sohbette Xabze...

Doğu’nun ve Batı’nın halet-i ruhiyesi

Doğu, mensubu bulunduğu dünya görüşü çerçevesinde, toplumsal anlamda, yüzyıllar boyu kendisini sorgulamıyor, sorgulayamıyor. Adeta bin dört yüz küsur yıldır boşuna ‘nefis muhasebesi - özeleştiri’ diye bağırıp duruyor. Ancak, ‘nefis muhasebesi’ dediği...

Aidiyet ve dil

  Her toplumun tarihinde olduğu gibi Adigelerin tarihinde de iniş çıkıların olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Adige tarihinde kardeş boyların varlığı kadar Adige dili farklı ağızların da çok olması, Adige toplumunun kendinden başkasının...