Alaattin Bayram

102 yazı

Büyük Hacı Biram için söylenmiş bir ağıt ve büyük Adige sürgününün travmalarına bir karşı koyuş 2. B

Geçen yazımızda Biramışxo (Бирамышхо) ve vatan savunmasındaki diğer silah arkadaşlarından bahsetmiştim. Bu ağıt (ğıbze), atayurdumuz Adıgey’den değerli akademisyen tarafından, Kayseri-Pedsiye’den (Akpınar köyü) Pşıkanıkho İsmail’den (Пшыкъаныкъо Исма|ил), ХЬАДЖЭ БИРАМЫШХОМ ИГЪЫБЗ (Büyük Hacı...

Büyük Hacı Biram için söylenmiş bir ağıt ve büyük Adige sürgününün travmalarına bir karşı koyuş

Orijinal başlık “Хьаджэ Бирамышхом Игъыбз”. Türkçeye “Büyük Hacı Biram’ın Ağıdı” şeklinde çevirdim. Çevirisini yaptığım bu ağıt (ğıbze) “Турцием ис Адыгэхэр - |оры|уатэр” (Türkiye’de Yaşayan Adigeler - Söylenceler) adlı eserden alınmıştır. Bu...

Mekân ve pozisyon belirten sözcükler

Bu yazımda bir gazete köşe yazısı için pek alışık olmadığımız tarzda bir yazı yayımlamayı düşündüm. Amacım Adıgabzede hem önemli bir yere sahip olmasına rağmen hiç de derli toplu olarak verilmeyen bu...

Ana ve ata kelimelerinin etimolojik tahlili – 3

Aba- abu- ba eksenli ‘baba’ anlamındaki kelimenin tahlili  Aba, abu, abe, uba, ba. Bı eksenli farklı dillerde kullanılan baba anlamındaki kelimelerin kökü bı, ba kelimesidir. Kelimenin sonundaki sesli harflerin değişkenliği o dildeki...

Ana ve ata kelimelerinin etimolojik tahlili – 2 

Ata kelimesinin etimolojik tahlili  Ata kelimesinin tahlilinden önce kelimenin Türkçe kaynaklarda nasıl geçtiğine ve ne gibi anlamlar taşıdığına bir bakmamız lazım. Ardından da hangi dillerde ata anlamında ne tür kelimelerin kullanıldığına göz...

Ana ve ata kelimelerinin etimolojik tahlili – 1

Ana kelimesi etimolojik tahlili  Geçmişte yazdığım çeşitli makalelerimde ve çeşitli konuşmalarımda ana ve ata kelimelerinin etimolojik kökenlerini irdelemiş ve kelimelerin kökenini ortaya koyduğum zamanlar olmuştu. Bu yazımda bugün Türkçede kullanılan ana ve...

Ay ve Güneş – 2

Güneş kelimesinin tahlili  Geçen sayımızda Adige (Çerkes) dilinde geçen Maze (Ay) kelimesini ele almış kelimenin günümüz itibariyle, ilk bakışta, basit yapılı bir kelime gibi algılansa bile öyle olmadığını, zen (dönmek) kelimesinin 3. tekil çekimli halinden isimleştiğini...

Ay ve Güneş – 1

Özsöz   Ay ve Güneş Мaze / Мазэ ve Tığe / Тыгъэ kelimelerine ilişkin bazı zaman anlamını içeren kelimelerin tahlilleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Yazı boyunca ay kelimesi için Maze / Мазэ, Güneş kelimesi için de Tığe / Тыгъэ kelimelerini kullanacağım. Her iki kelimenin sözlük ve ıstılahî anlamları verdikten...

Sempozyum

Değerli okurlarım, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti tarafından, 25 Eylül 2021 Cumartesi günü, 8.30 - 19.00 saatleri arasında, Üsküdar - Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen, “Diasporadaki Çerkesler: Zorluklar ve Çözümler” konulu sempozyumda sunduğum metni sizlerle paylaşmak istiyorum. Metnin hacmi...

Herkes doğduğu fıtrat üzere yaşamalı

Kimileri için oldukça iddialı gelecektir ancak ben doğru bildiğim bir şeyi, insanlara faydası olur düşüncesiyle, doğru bildiğim şekliyle yazacağım.  Beyaz ırkın atası olan Adige halkının günümüz efradı, adeta Adige adından...