Alaattin Bayram

96 yazı

Ana ve ata kelimelerinin etimolojik tahlili – 1

Ana kelimesi etimolojik tahlili  Geçmişte yazdığım çeşitli makalelerimde ve çeşitli konuşmalarımda ana ve ata kelimelerinin etimolojik kökenlerini irdelemiş ve kelimelerin kökenini ortaya koyduğum zamanlar olmuştu. Bu yazımda bugün Türkçede kullanılan ana ve...

Ay ve Güneş – 2

Güneş kelimesinin tahlili  Geçen sayımızda Adige (Çerkes) dilinde geçen Maze (Ay) kelimesini ele almış kelimenin günümüz itibariyle, ilk bakışta, basit yapılı bir kelime gibi algılansa bile öyle olmadığını, zen (dönmek) kelimesinin 3. tekil çekimli halinden isimleştiğini...

Ay ve Güneş – 1

Özsöz   Ay ve Güneş Мaze / Мазэ ve Tığe / Тыгъэ kelimelerine ilişkin bazı zaman anlamını içeren kelimelerin tahlilleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Yazı boyunca ay kelimesi için Maze / Мазэ, Güneş kelimesi için de Tığe / Тыгъэ kelimelerini kullanacağım. Her iki kelimenin sözlük ve ıstılahî anlamları verdikten...

Sempozyum

Değerli okurlarım, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti tarafından, 25 Eylül 2021 Cumartesi günü, 8.30 - 19.00 saatleri arasında, Üsküdar - Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen, “Diasporadaki Çerkesler: Zorluklar ve Çözümler” konulu sempozyumda sunduğum metni sizlerle paylaşmak istiyorum. Metnin hacmi...

Herkes doğduğu fıtrat üzere yaşamalı

Kimileri için oldukça iddialı gelecektir ancak ben doğru bildiğim bir şeyi, insanlara faydası olur düşüncesiyle, doğru bildiğim şekliyle yazacağım.  Beyaz ırkın atası olan Adige halkının günümüz efradı, adeta Adige adından...

‘Otej Teoremi’

Adigey Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından “Çok Kültürlü Eğitim Ortamında Dil Mirasının Korunması ve Geliştirilmesi Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Çevrimiçi Konferansı” 25-27 Mart tarihleri arasında düzenlenmişti. Konferansa DİLİN DOĞUŞU (OTEJ TEOREMİ)...

Anadil edinimine dönüş ve Adigece öğretimi – 2

Bu süreçte, dille uğraşan birisi olarak, Adige Dili Öğretimi için yukarıdaki açıklamaların bilincinde olarak, öncelikle hedef kitlemiz olan Adigelere, Adigeceyi öğretmek amacımız olacaktır. Bu nedenle sonuçsuz serzenişlerden çıkarak, Adige Dili Eğitiminde,...

Anadil edinimine dönüş ve Adigece öğretimi – 1

İletişimin sınır ve engel tanımadığı, neredeyse insanların kalplerinin ve beyinlerinin içine kadar nüfuz ettiği, algı yönetimiyle güdümlendiği, mahremiyetin sınırlarının neredeyse tamamen aşındığı günümüz dünyasında her daim yeni bilgiler üretilmekte, yeni sunumlar...

Бэрэlат Гущыlэм Изэхэфын

ГУЩЫ|АП Бзэм икъэщ|ык|э къиз|отык|ырэ |отэжь те|орэмым фэхьыгъэ сигупшысэм яз, неппэрэ бзэхэр апэрэ лъэхъан щы|агъэ зы пэрэбзэжъ горэм къытек|ызэ къызэрэк|охэрэр ары. А пэрэ бзэр |отэжь теорэмым ишапхъэ тетэу гущы|эхэм ялъапсэ зызэхэпфышъук|э, загъорэ гущы|эр...

Yüzleşmek

İnsan hayatı, bildiğimizi sandığımız onlarca, yüzlerce hatta milyonlarca şeyin ötesinde katrilyonlarca kere sonsuz bilmediklerimizle doludur. İnsanın bildiği onca şeyi kazanana kadar nice binlerce yanlışa ‘doğru’ diye sarılmış ve onca yanlışı nadide...