Alaattin Bayram

61 yazı

Hamdi Lhaş hikâyeleri

Değerli okurlarım, 2014 Ocak ayından beri yedi yıldır daimî olarak, evveliyatında da 2010 yılından beri Jıneps gazetesinde yazı yazıyorum. Yayın hayatına başladığı ilk sayısından beri de fiilen takip ediyorum. Bana ayrılan...

Çeviri: Yetiş Nerdesin

Çeviri, her dilin edebiyatında geniş yer tutar. Türk Edebiyatı, batılılaşma süreciyle birlikte toplumun her kesimi ciddi anlamda çeviri edebiyatıyla beslenmiş ve önemli ölçüde de hem dil, kültür ve ekonomik vb. yönlerden...

Mûsâ isminin etimolojik yorumuna farklı bir yaklaşım

Uzun zamandır zihnimi meşgul eden kadim isimlerden birisi. Ancak yazma için yeterince bilgiye erişmek ve kendi yorumumuzun da doğruluğundan emin olmak adına yazmayı hep erteledim. Sadece Mûsâ ismi değil, İdris, Nuh,...

Ekmeğin öyküsü

“Yiyeceğini arpa pidesi yer gibi ye.” (Hezekiel, 4. bölüm, ayet 12, Tevrat) Çoğumuz ekmeklik unun hep buğdaydan üretildiğini sanırız. Buğdayın hayatımıza girişi 15. yy olarak kabul edilir. Oysaki insanoğlu buğdaydan önce çavdar...

Xabze sohbetleri “Xabze Medeniyeti”

Şehir (medeniyet) kültüründe kalkınmış toplumlar yani medeni toplumlar, medeniyet kavramını, civilization kavramını artık sadece şehirlere değil şehirden gitgide köye doğru yaygınlaştırmışlardır. Özellikle, Sanayi Devrimi’nden sonra böyledir. Sanayi toplumunu aşmış olan toplumlar...

Xabze sohbetleri “Xabze Medeniyeti” (2. Bölüm)

Şehir (medeniyet) kültüründe kalkınmış toplumlar yani medeni toplumlar, medeniyet kavramını, civilization kavramını artık sadece şehirlere değil şehirden gitgide köye doğru yaygınlaştırmışlardır. Özellikle, Sanayi Devrimi’nden sonra böyledir. Sanayi toplumunu aşmış olan toplumlar...

Doğu’nun ve Batı’nın halet-i ruhiyesi

Doğu, mensubu bulunduğu dünya görüşü çerçevesinde, toplumsal anlamda, yüzyıllar boyu kendisini sorgulamıyor, sorgulayamıyor. Adeta bin dört yüz küsur yıldır boşuna ‘nefis muhasebesi - özeleştiri’ diye bağırıp duruyor. Ancak, ‘nefis muhasebesi’ dediği...

Aidiyet ve dil

  Her toplumun tarihinde olduğu gibi Adigelerin tarihinde de iniş çıkıların olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Adige tarihinde kardeş boyların varlığı kadar Adige dili farklı ağızların da çok olması, Adige toplumunun kendinden başkasının...

Ses, kelime ve dil evreleri

  Başlangıçta diller yoktu, dil de yoktu. İlk insan, uzun bir zaman dilimi içerisinde, kendisinden önce var olan tabiatın ve çeşitli canlıların sesleriyle tanıştı. Tabiattaki her bir varlığın ve her bir canlının...

Hukuk Devleti – Medeniyet -Xabze (2)

  Öncelikle Xabze, kelime anlamıyla en uygun ifadenin çoğunluğun dili; ıstılahi anlamıyla da halkın benimsediği olgular bütünü, yazısız anayasa, şeklinde anlamak mümkündür. Burada değindiğimiz toplumsallık konusundan başlayarak Xabze’nin bazı temel olgularını kısa...