Abdullah Telis

2 yazı

Anadolu’nun sözlü edebiyatında Çerkesler

Anavatanda Rus yayılmacılığına karşı verilen çok uzun ve çetin bir mücadelenin ardından yaşanan zoraki göç, Çerkes toplumu için can kayıpları, ayrılıklar ve maddi imkânsızlıklarla dolu yeni bir süreci başlatmıştır. Göç edilen...

Adigecedeki (Doğu Diyalekti-Kabardey) bazı kelimelerin kökenine dair araştırma denemesi

Her birey kendine önem atfeder. Yapıp ettikleriyle, fikirleriyle, karakteri ve duruşuyla toplumda saygı görmek, önemsenmek ister. Bunu sağlamak için de bazen makamını, işini, parasını, fiziksel özelliklerini (gücünü, yakışıklılığını-güzelliğini), söz söyleme becerisi...