Abdullah Telis

7 yazı

Sözcüklerin uluslararası yolculuğu

Jineps Gazetesi Yayın Kurulu olarak, Fahrettin Kırzıoğlu ve Abdulkadir İnan gibi isimlerin çalışmalarına soru işaretiyle yaklaştığımızı ve sözcükler özelinde farklı kaynaklardan doğrulama gerekliliğini belirterek Abdullah Telis’in araştırma yazısını, kendi ifadesiyle okuyucularımızın...

Hayalle hakikat arasında bir Kasog lideri portresi: Ridade

“Gerçeği, yalnızca gerçeği söyleyeceğinize yemin eder misiniz?”, Amerikan filmlerinden aşina olduğumuz bir soru cümlesidir. Oysa öznesi insan olan herhangi bir eylem veya duruma ilişkin mutlak hakikati söyleyebilmek öylesine zordur ki. Çünkü...

Rus edebiyatında bir Çerkes prens: Kaystruk

Kabardey pşısı İdar Temruk’un Ruslarla siyasi ilişki kurarak kızını Çar İvan Grozni ile evlendirmesi Çerkeslerin; Rus tarihi, edebiyatı ve aristokrasisinde önemli rol oynadığı bir süreci başlattı. 16. yüzyıl anonim Rus edebiyatına...

Edebiyatın göğ ekini Ergin Günçe

Bu dünyada bir nesneye Yanar içim göynür özüm Yiğit iken ölenlere Göğ ekini biçmiş gibi” (1938-16 Ocak 1983) 39. ölüm yıldönümü anısına “Yunus Emre, genç yaşta ölen insanlar için duyduğu acıyı “başağa duramadan biçilip yerlere serilen ekin”...

Çerkes ve Türk kültürlerinde gelenek benzerlikleri

Oturma düzeni ve kesilen hayvanın paylaşımı  Tarih boyunca töre ve geleneklerin yöneticiler ve yaşlılar için özel bir önem taşıdığını söyleyebiliriz. Bu iki grup insan, gelenek ve törenin oluşturulması, korunması ve sonraki kuşaklara...

Anadolu’nun sözlü edebiyatında Çerkesler

Anavatanda Rus yayılmacılığına karşı verilen çok uzun ve çetin bir mücadelenin ardından yaşanan zoraki göç, Çerkes toplumu için can kayıpları, ayrılıklar ve maddi imkânsızlıklarla dolu yeni bir süreci başlatmıştır. Göç edilen...

Adigecedeki (Doğu Diyalekti-Kabardey) bazı kelimelerin kökenine dair araştırma denemesi

Her birey kendine önem atfeder. Yapıp ettikleriyle, fikirleriyle, karakteri ve duruşuyla toplumda saygı görmek, önemsenmek ister. Bunu sağlamak için de bazen makamını, işini, parasını, fiziksel özelliklerini (gücünü, yakışıklılığını-güzelliğini), söz söyleme becerisi...